Vår politik

  • Alla ska ha rätt att skriftligen eller i annan form uttrycka sig hur de vill att vården och omsorgen ska vara när döden närmar sig
  • Den enskilde ska få bestämma om hen vill påbörja eller avsluta livsuppehållande behandling
  • Vården ska alltid erbjuda palliativ behandling
  • Ingen ska behöva dö ensam
  • Vi vill inte tillåta aktiv dödshjälp

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Mer hänsyn till din vilja vid livets slut

Det måste vara mer hänsyn till den enskildes vilja om vård och omsorg vid livets slutskede. Du ska själv ha rätt att påbörja eller avsluta livsuppehållande behandling. Det är viktigt att man i god tid får göra ett välinformerat beslut om sin vilja vid livets slut, i form av ett så kallat vårdtestamente eller framtidsfullmakt. Läkaren ska alltid erbjuda fysisk och psykisk smärtlindring vid livets slut, så kallad palliativ vård. Ingen ska behöva dö ensam. Här kan frivilligorganisationer spela en viktig roll. Den som är döende ska få stanna i trygg miljö, inte skickas till akuten.

Ett brett samtal dödshjälp

Idag kan vi säga nej till livsuppehållande behandling, och vi kan begära att den avbryts. Den som har svåra smärtor eller ångest kan få läkemedel för att sova sig in i döden. Men det är inte tillåtet för sjukvården att hjälpa någon att avsluta sitt liv. Vi tycker att det är en bra regel. Ett beslut att dö går inte att ångra i efterhand. En del tror att det finns en risk att människor väljer dödshjälp för att inte bli en börda för andra. Andra menar att det finns länder där självvalt livsslut är tillåtet och där det finns regler som motverkar dessa risker. Det är en svår fråga. Statens medicinsk-etiska råd har gjort en kunskapssammanställning om dödshjälp för att få en bättre samhällsdebatt om dödshjälp. Det tycker vi är bra, och vi vill lyssna på den debatten.

Ladda hem som PDF