Vår politik

  • Behåll dagens abortlagstiftning
  • Minska oönskade graviditeter genom bra sex- och samlevnadsundervisning
  • Alla ska erbjudas kuratorssamtal både före och efter abort
  • Inga samvetsklausuler
  • Internationell rätt till abort

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

RÄTTEN TILL ABORT

Varje kvinna har rätt till sin egen kropp. Vi tycker att varje EU-land ska bestämma själva om sin abortlagstiftning, men att EU ska verka för rätten till fri abort. EU-medborgare som inte får göra abort i sitt hemland ska ha rätt att göra det i ett annat EU-land.

NEJ TILL SAMVETSKLAUSULER

Liberalerna säger nej till så kallade samvetsklausuler, alltså att vårdpersonal skulle kunna vägra att utföra aborter. Den som söker hälso- och sjukvård ska alltid vara säker på att få det utan sådana begränsningar. Patienten ska bli behandlad av personal som är utbildad och kompetent att sköta uppgiften.

INTERNATIONELLT ARBETE FÖR RÄTTEN TILL ABORT

Motståndet mot kvinnors rätt till abort är mycket stort i stora delar av världen. Även om det finns en positiv utveckling i vissa länder rullas utvecklingen tillbaka i andra. Sverige ska i internationella sammanhang vara pådrivande för kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp. Även om det i dag inte är inom räckhåll bör målet på lång sikt vara att rätten till abort erkänns som en del av de mänskliga rättigheterna.

Ladda hem som PDF