Se alla

L: Skydda rätten till abort i grundlagen

Måndag 27 juni 2022

USA:s kvinnors rättigheter rullas nu tillbaka. Även i Sverige kan denna rätten till abort upphävas med ett enkelt beslut i riksdagen. Därför måste den rättigheten skyddas i grundlagen, skriver L-politikerna Lina Nordquist och Cecilia Elving på SvD debatt. 

Den nationella aborträtten rivs upp i USA i detta nu. I Polen har ny lagstiftning redan lett till att kvinnor dött efter att ha förvägrats abort. Vår samtid visar att vi måste slå vakt om liberala värden och tidigare vunna rättigheter. Liberala Kvinnor och Liberalerna vill skydda rätten till abort med eldskrift i svensk grundlag.

Friheter måste ständigt försvaras. Vi kvinnor kan aldrig ta vunna rättigheter för givna – det visar tydligt kampen för lagliga, säkra aborter. Och ändå. I Sverige kan hela denna livsviktiga rättighet upphävas med ett enkelt beslut i riksdagen. Skyddet är alldeles för skört. Den dag vårt land ställs inför hot liknande de i Polen eller USA får det inte se ut som idag. Ett grundlagsskydd skulle göra det betydligt svårare att inskränka aborträtten. Det skulle också bättre spegla den grundläggande fråga om liv, hälsa och rätt till självbestämmande som rätten till abort utgör.

Grundlagsskydda aborträtten

Liberalerna vill se ett starkare skydd för demokratin i stort och för grundläggande fri- och rättigheter. Grundlagsskyddet är vårt bästa skydd mot maktmissbruk och godtycklighet – därför har liberaler i alla tider arbetat för starka grundlagar. Ett starkare skydd av aborträtten hakar i precis intill våra tidigare presenterade förslag om att grundlagsskydda demokratin, fria domstolar och ett oberoende public service. Ändå är Liberalerna idag det enda partiet som vill ge aborträtten grundlagsskydd.

I Sverige är abortmotståndarnas favoritstrategi att verka för införandet av en samvetsklausul, som tillåter vårdpersonal att neka till att utföra aborter. Liberalerna kallar ”samvetsfriheten” vid sitt rätta namn: vårdvägran. Vård ska utgå ifrån patientens behov, inte vårdpersonalens. Att få arbeta som barnmorska är ingen mänsklig rättighet – däremot är det varje individs rättighet att få avgörande vård.

Vi måste obevekligt slå vakt om individens frihet. Friheten att bestämma över sitt eget liv, om sin egen kropp och att själv avgöra om man vill bli förälder. Allt detta måste skyddas. Ingen, varken staten eller vårdpersonal, ska kunna ta sig rätten att utöva kontroll över en kvinnas livmoder och hela framtid. Låt oss dra lärdom av amerikanska kvinnors öde innan det är för sent. Låt oss säkra aborträtten med eldskrift i grundlagen.

Läs hela debattartikeln här.