Se alla
Leendes dotter kramar leendes mamma.

Föräldraförsäkring

Det behövs en ny, modern och jämställd föräldraförsäkring

Sverige har världens mest generösa föräldraförsäkring. Det är vi stolta över. Men dagens system bidrar till att bevara ojämställda mönster. Det är dags att införa en ny modell som ökar valfriheten och jämställdheten.

Liberalerna vill:

  • Inför en helt ny föräldraförsäkring
  • De flesta dagar ska tas ut när det behövs som allra mest – under barnets första två år. Resten ska kunna användas tills barnet börjat skolan
  • Gör det möjligt att välja mellan två spår: färre dagar med 100 procent ersättning av lönen (upp till taket) eller lite fler dagar med 70 procent ersättning
  • Lika många öronmärkta dagar som i dag, 90 dagar till vardera föräldern
  • Familjer ser olika ut – gör det lättare att överlåta dagar till tredje person
  • Höj ersättningstaket för vab (vård av sjukt barn)

FAMILJEPOLITIK SOM GYNNA JÄMSTÄLLDHET OCH JOBB

Barnfamiljer kan se ut på många olika sätt, och alla föräldrar ska ha möjlighet att kombinera jobb och föräldraskap. Vi vill ha en föräldraförsäkring som ökar jämställdheten, ger valfrihet och uppmuntrar till arbete.

DE FÖRSTA ÅREN ÄR ALLRA VIKTIGAST

Föräldraförsäkringen är till för barnets skull. Alla barn har rätt att tidigt i livet få en trygg anknytning till sina föräldrar. Därför ska de flesta dagarna i föräldraförsäkringen vara vikta för de första två åren, medan resten kan användas tills barnet börjat skolan.

ÖKA VALFRIHETEN

Vi vill införa ett system där familjen kan välja mellan kortare föräldraförsäkring med fullt inkomstskydd (upp till taket) eller lite längre försäkring med lägre ersättning. Ett sådant system finns i Norge och har lett till att fler kvinnor går tillbaka tidigare till jobbet, vilket ökar jämställdheten.

LIKA MÅNGA ÖRONMÄRKTA DAGAR SOM IDAG

Vi var det parti som 1994 införde den första öronmärkta månaden i föräldraförsäkringen, den så kallade pappamånaden. Vi har också varit med och drivit igenom den andra och den tredje öronmärkta månaden. Vi anser att 90 öronmärkta dagar är tillräckligt och föreslår inte någon ändring.

FAMILJER SER OLIKA UT

Många barn växer upp i ombildade familjer där pappa eller mamma träffat en ny partner. Det finns också allt fler hbt-personer som blir föräldrar. Eftersom föräldraförsäkringen ska ge alla barn samma möjligheter vill vi att vårdnadshavare ska kunna överlåta sina icke öronmärkta dagar till sin partner även om de inte är gifta.

BÄTTRE ERSÄTTNING FÖR VAB

I dag är ersättningstaket vid vård av sjukt barn (vab) mindre generöst än vid vanlig föräldrapenning. Det gör att det blir olönsamt för den förälder som tjänar mer att vara hemma när barnen är sjuka. I dag tar kvinnor ut de flesta vab-dagar, och vi vill stimulera ett mer jämställt uttag genom att höja ersättningstaket till samma nivå som för föräldrapenning.

Ladda hem som PDF