Se alla
Leendes dotter kramar leendes mamma.

Föräldraförsäkring

Sverige har världens mest generösa föräldraförsäkring. Något vi är stolta över, men den bidrar samtidigt till att bevara ojämställda strukturer. Inför en ny modell för ökad jämställdhet.

Sverige har världens mest generösa föräldraförsäkring och föräldraledighetsregler. Det är något vi är stolta över. Men dagens system bidrar också till att bevara ojämställda mönster och strukturer. Vi anser därför att det är dags att införa en ny modell för föräldraförsäkringen som bl. a genom full ekonomisk kompensation ökar valfriheten och jämställdheten för såväl män som kvinnor.

Ny försäkring för jämställdhet, jobb och valfrihet

Familjer kan se ut på olika sätt, men alla föräldrar ska kunna kombinera jobb och föräldraskap. Vi vill ha en föräldraförsäkring som är jämställd, ger valfrihet och uppmuntrar till arbete. Alla barn har rätt att tidigt i livet få en trygg anknytning till sina föräldrar. Föräldraförsäkringen ska därför främst vara vikt för de två första åren.

Vi vill införa en modell där familjen kan välja mellan kortare föräldraförsäkring med fullt inkomstskydd eller längre försäkring med lägre ersättning. Det skulle leda till att fler kvinnor går tillbaka tidigare till jobbet, vilket ökar jämställdheten. Vi var det parti som 1994 införde den första öronmärkta månaden i föräldraförsäkringen, den så kallade pappamånaden, men även den andra och den tredje öronmärkta månaden. Med vårt förslag tror vi dock inte att någon ytterligare öronmärkning behövs.

Familjer ser olika ut och det är viktigt att föräldraförsäkringen gäller även för regnbågsfamiljer och familjer där föräldrarna separerat och gått in i nya förhållanden. Vi har bidragit till att den överlåtbara föräldrapenningen kan ges till vårdnadshavarens make/maka, sambo eller registrerad partner som inte är vårdnadshavare.

I dag är ersättningstaket vid vård av sjukt barn (VAB) mindre generöst än vid föräldrapenning. Det gör att det blir olönsamt för den förälder som tjänar mest att vara hemma när barnen är sjuka. Vi vill stimulera ett jämställt uttag genom att höja VAB-ersättningen till föräldrapenningsnivå.

Ladda hem som PDF