Se alla
tanka

Reduktionsplikten

Reduktionsplikten minskar effektivt bilarnas klimatpåverkan och skapar incitament för den som producerar fossilfritt bränsle.

På sikt kommer de flesta av våra bilar att gå på el, reduktionsplikten minskar utsläppen under omställningen. Reduktionsplikten ger förutsättningar för att investera i produktion av fossilfria bränslen samtidigt som en del av utsläppen från fossildrivna bilar minskar med mer förnybart i tanken.

Att elektrifieringen nu går snabbt gör att takten i reduktionsplikten kan sänkas något, samtidigt som vi säkerställer att elproduktionen ökar så att fler kan ställa om.

Reduktionsplikten – utsläppen försvinner utan att vi måste byta ut alla bilar

Reduktionsplikten innebär att fossilfritt bränsle blandas in i bensin, diesel och flygfotogen. Sverige har stor potential att producera bränsle från biomassa och fossilfritt elektrobränsle som görs av vätgas och infångad koldioxid. Elektrobränslen är huvudalternativet för flyget även om biobränslen fortfarande är vanligare att blanda in i bensin och diesel.

Att elektrifieringen nu går snabbt gör att takten i reduktionsplikten kan sänkas något, samtidigt som vi säkerställer att elproduktionen ökar så att fler kan ställa om. Vägtransporterna är det område där konkreta utsläppsminskningar kan göras snabbast. Andelen elbilar ökar, men det som verkligen kan minska utsläppen är att byta till fossilfria bränslen i bilar som redan rullar.

Ju högre andel elbilar, desto mindre fossilfritt bränsle behöver blandas in i det fossila. Liberalerna är det parti som hårdast och längst drivit på för att bygga ut laddinfrastrukturen och den fossilfria energiproduktionen. Utan el, inga elbilar.

Ladda hem som PDF