Se alla
tanka

Reduktionsplikten

Reduktionsplikten minskar effektivt bilarnas klimatpåverkan och skapar förutsägbarhet för den som producerar fossilfritt bränsle.

På sikt kommer de flesta av våra bilar att gå på el, men det tar för lång tid att byta ut bilarna. Vi måste göra något att utsläppen i närtid. Reduktionsplikten minskar år för år utsläppen från bilarna utan att bilisten behöver göra något. Den ger också förutsättningar för att investera i produktion av fossilfria bränslen.

Reduktionsplikten – utsläppen försvinner utan att vi måste byta ut alla bilar

Reduktionsplikten innebär att fossilfritt bränsle blandas in i bensin, diesel och flygfotogen. Sverige har stor potential att producera bränsle från biomassa och fossilfritt elektrobränsle som görs av vätgas och infångad koldioxid. Elektrobränslen är huvudalternativet för flyget även om biobränslen fortfarande är vanligare att blanda in i bensin och diesel.

Att elektrifieringen nu går snabbt gör att takten i reduktionsplikten kan sänkas något. Men de som är på väg att investera i kapacitet att producera fossilfria bränslen måste kunna lita på vad som gäller, därför behöver förändringar göras försiktigt.

Vägtransporterna är det område där konkreta utsläppsminskningar kan göras snabbast. Andelen elbilar ökar, men det som verkligen kan minska utsläppen är att byta till fossilfria bränslen i bilar som redan rullar. Reduktionsplikten ska göra just det. År för år ökar kravet på minskade utsläpp från bensin och diesel.

Ju högre andel elbilar, desto mindre fossilfritt bränsle behöver blandas in i det fossila. Liberalerna är det parti som hårdast driver på för att bygga ut laddinfrastrukturen. Utan laddare inga elbilar.

Det är inte bilarna som är problemet, det är utsläppen. Reduktionsplikten är ett bra sätt att på ett förutsägbart sätt få bort utsläppen.

Ladda hem som PDF