Se alla
Flygplansspår i skyn.

Elektrobränslen

Fossilfria elektrobränslen och biobränslen behövs för att ställa om flyget, sjöfarten och annat som är svårt att elektrifiera. Produktionen behöver komma igång.

Elektrobränslen görs av infångad koldioxid och vätgas. De ersätter bensin, diesel och flygfotogen. Maskiner och fordon som redan finns kan fortsätta användas utan klimatpåverkan. Biobränslen har samma roll. Fördelen med elektrobränslena är att de kan produceras i obegränsad mängd. Allt som behövs är koldioxid, vatten och fossilfri el. Produktion av elektrobränslen behöver komma igång i Sverige.

Elektrobränslen löser det som inte kan elektrifieras

Elektrobränslen tillverkas av koldioxid och vätgas. Om koldioxiden fångas in där biomassa eldas och vätgasen produceras fossilfritt blir elektrobränslet klimatneutralt. Fossilfri bensin, diesel och flygfotogen kan på det här sättet framställas i obegränsad mängd.

Elektrobränslen är det komplement till biobränslen som behövs för att långväga flyg och sjöfart och annat som är svårt att elektrifiera ska kunna fortsätta som idag och även kunna växa.

Biobränslen är ofta billigare än elektrobränslen, men de har tyvärr den stora nackdelen att tillgången är begränsad. Inte ens i Sverige går det att öka produktionen av biobränslen så mycket att det räcker till alla behov. Globalt är det omöjligt.

Ett första större elektrobränsleprojekt är på gång där flygbränsle ska produceras. Redan om några år kommer vi att kunna flyga fossilfritt. Det är flygets klimatpåverkan som är problemet, inte att människor reser.

De som gör stora investeringar måste kunna lita på att klimatarbetet fortsätter med oförminskad styrka. Projekten är helt beroende av god tillgång på fossilfri el. EU-länderna måste också enas om att klassa elektrobränslen som gröna oavsett om el från vatten, vind, sol eller kärnkraft används för att producera dem. Tack vare Liberalerna är redan alla fossilfria elektrobränslen godkända i den svenska reduktionsplikten.

Ladda hem som PDF