Se alla

Energi och elmarknad

Ett stabilt och klimatsmart energisystem

Du ska kunna lita på att elen fungerar årets alla årstider och under dygnets alla timmar. Då behövs en stabil och konkurrenskraftig elproduktion. Vi värnar vår klimatsmarta energimix av vattenkraft, kärnkraft och förnybart. Vi vill ha mer marknad, inte mer subventioner.

Liberalerna vill:

  • 100 procent fossilfri elproduktion
  • Mer marknad – inte mer subventioner
  • Mer forskning och utveckling
  • Stärk konsumentens ställning på elmarknaden
  • Export av svensk klimatsmart el minskar våra grannländers beroende av fossil energi och rysk gas
  • Stoppa Nordstream II
  • Vi står inte bakom energiöverenskommelsen

100 procent fossilfri elproduktion

Vi välkomnar all form av fossilfri elproduktion. Tack vare vattenkraften, kärnkraften och förnybar el har vi en klimatsmart och stabil elproduktion som vi vill värna. Vårt fokus ligger på att minska energisystemets utsläpp – både i Sverige och i vårt närområde. Vi håller oss neutrala mellan olika energislag – så länge de är fossilfria.

Mer marknad – inte mer subventioner

Som liberaler tror vi på mer marknad och mindre subventioner. Vi vill att tekniken och marknaden ska driva på utvecklingen. Bidrag och subventioner är dyra och snedvrider konkurrensen. Därför väljer vi att lyssna på alla de experter som till exempel dömer ut det så kallade elcertifikatssystemet. Det är dyrt, bidrar inte till mindre utsläpp utan slår mot vattenkraftens och kärnkraftens lönsamhet. Det är bättre att bestraffa det som smutsar ner än att subventionera det som ska in.

Mer forskning och utveckling på energiområdet

Det behövs satsningar på forskning och innovation bland annat kring lagring av energi och batterier och kring fjärde generationens kärnkraftsreaktorer som kan sänka utsläppen. Industrin står för en stor del av våra koldioxidutsläpp och ny teknik för att minska utsläppen är viktiga.

Stärk konsumentens ställning

Vi vill stärka konsumentens ställning på elmarknaden. Det kan till exempel handla om att ge konsumenten möjlighet att själv kunna reagera på elpriset genom förändrat eget beteende.

Energifrågorna är gränsöverskridande

Ett närmare europeiskt samarbete kring energi leder till lägre kostnader, ökad energisäkerhet och bättre klimat. För att Sverige ska kunna exportera klimatsmart el behövs utbyggd nät- och överföringskapacitet både inom landet och i våra grannländer. När gasleveranser används som politiskt påtryckningsmedel behövs en trygg energiförsörjning på europeisk nivå. Europas beroende av rysk gas måste minska. Gasledningen Nordstream II måste stoppas.

Liberalerna står inte bakom energiöverenskommelsen

Vi anser att den är dyr, dålig för Sverige och svensk konkurrenskraft och saknar klimatnytta. Överenskommelsen innebär att miljarder ska pumpas in i subventioner till att bygga ny elproduktion som inte behövs eftersom vi redan idag har ett elöverskott. Vi vill istället utveckla vår klimatsmarta energimix av vattenkraft, kärnkraft och förnybart.

Ladda hem som PDF