Se alla

Energi

Sverige ska bedriva en framsynt energipolitik. Vi skulle kunna bli den första klimatneutrala välfärdsnationen. Men då behövs alla fossilfria energislag – både vind och kärnkraft.

En pålitlig energiförsörjning är grunden för vårt moderna samhälle. Energi måste finnas när och där den behövs. Energianvändningen får inte skada klimatet. Olja, kol och gas behöver därför fasas ut helt. Istället behövs mer fossilfri energi – kärnkraft, sol, vind och biobränslen. Svensk energipolitik har länge haft fel fokus. Leveranssäkerheten och kostnadseffektiviteten har tagits för givna.

Sverige behöver en framsynt energipolitik

Klimatomställningen innebär att vi måste sluta använda olja, kol och gas. Istället behöver den fossilfria energin byggas ut. Biobränslen kommer att vara viktiga, men det är bara sol, vind och kärnkraft som kan byggas ut tillräckligt mycket för att ersätta de fossila bränslena. Alla tre producerar el. Vi behöver elektrifiera industrin och transportsektorn så långt det går för att lyckas med omställningen.

Antingen drivs fordon och industriella processer direkt av el, eller så används elen för att producera vätgas. Vätgas kan användas i industrin, som bränsle eller för att producera andra bränslen, som fossilfri bensin eller diesel.

Produktionen, distributionen och användningen av el kommer att behöva fördubblas inom 20 år. Elproduktion av olika slag behöver byggas ut i balans samtidigt som elnätet stärks. Elen måste alltid fungera. Alla måste få den el de behöver. För att vi ska klara klimatomställningen och för att industrin ska kunna utvecklas behöver energipolitiken förändras i grunden.

Kärnkraften har en särställning då den är det enda fossilfria energislaget som både kan byggas ut i stor skala och som är planerbart. För att elsystemet ska fungera så krävs det elproduktion som kan möta behovet oavsett väder. De hinder som tidigare fanns mot ny kärnkraft är nu avskaffade tack vare Liberalerna.

Ladda hem som PDF

Läs mer

  • 8 december 2021

    L: Sänk energiskatten på el

    Sänk energiskatten på el Elpriserna skenar och i veckan slog priserna ytterligare ett nytt rekord. För bara två år sedan var situationen annorlunda när…