Vår politik

  • Bruksvärdessystemet ska behållas för dagens bostadsbeståndet, och förändras så att konsumentens efterfrågan och individuella val speglas tydligare i hyran.
  • Fri hyressättning ska tillåtas för den som flyttar in i ett nybyggt hus.
  • Vi vill ha en öppen redovisning av hyresnivåerna som alla lätt kan ta del av.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Hyresrätten är en viktig boendeform

Det byggs för få hyresrätter. Både hyresgäster och fastighetsägare vinner på långsiktiga och stabila regler. Liberalerna vill därför utveckla bruksvärdessystemet för dagens bostadsbestånd och tillåta fri hyressättning för nybyggda hus. Men förändringar på hyresmarknaden måste kombineras med socialt ansvar.

Hyresgästens önskemål ska synas i hyran

Det är rimligt att en lägenhet i city har högre hyra än en som ligger långt utanför. Det skapar också en större mångfald i utbudet. Vi vill att bruksvärdessystemet utvecklas så att konsumentens önskemål och individuella val speglas i hyresnivån.

Fri hyressättning i nybyggda hyresrätter

I nybyggda hus kan hyresnivån sättas genom så kallade presumtionshyror, som gäller en viss tid. Inom ramen för detta system vill vi att hyran ska kunna avtalas fritt mellan hyresvärden och den som flyttar in i ett nybyggt hus. Det ska kombineras med starkt besittningsskydd och indexreglerad uppräkning av hyran under hela perioden som hyresgästen bor kvar.

Lättare att jämföra hyresnivå

Liberalerna vill också att det ska finnas en öppen redovisning av nivåerna på hyrorna, som du som konsument kan ta del av. Precis som på andra marknader ska du lätt kunna jämföra priser.