Se alla
Abstrakt representation av sammankopplade noder.

Digitalisering

Rätt använd och med människors behov i centrum erbjuder digitaliseringen fantastiska möjligheter för den enskilda individen, för näringslivet och för samhället i stort.

Digitalisering är ett centralt verktyg för förbättringar för invånarna i Sverige. Rätt använd och med människors behov i centrum erbjuder digitaliseringen fantastiska möjligheter för den enskilda individen, för näringslivet och för samhället i stort. Och för att Sverige ska bli bäst krävs ökad aktivitet inom EU och en konkret handlingsplan med mätbara mål som Sverige kan samlas kring.

Digitaliseringen ger fantastiska möjligheter

Digitalisering är ett centralt verktyg för förbättringar för invånarna i Sverige. Rätt använd och med människors behov i centrum erbjuder digitaliseringen fantastiska möjligheter för den enskilda individen, näringslivet och samhället i stort.

Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Omvärlden står dock inte stilla och ska Sverige bli bäst krävs en konkret handlingsplan. Vi vill se en översyn av regelverket för att säkra en konkurrensneutral lagstiftning som är i takt med utvecklingen inom digitaliseringen.

Sverige måste driva på och stå upp för de liberala värdena i EU, där vi avväger vikten av personlig integritet med behovet av innovation, företagens och Europas konkurrenskraft. Införandet av digitala verktyg i verksamheter kan på ett effektivt sätt gynna personalutveckling, organisationsförändringar och utveckla nya arbetssätt. Digitaliseringen behöver mer ses som ett medel än ett mål.

Sverige behöver stärka våra satsningar på forskning, innovationer och nyttiggörande, framför allt i de miljöer där forskning bedrivs i nära samarbete med näringslivet, för att öka företagens möjligheter att utnyttja AI och data i sina processer och tjänster. Sverige skulle också kunna bli ett föregångsland när det gäller arbetet med etiska riktlinjer för AI-teknologin.

Digitala verktyg i skolan

Digitalisering ska alltid vara ett medel, aldrig ett mål. I skolan har digitaliseringen gått för långt. Barn spenderar allt för lång tid av skoldagarna framför en skärm och det hämmar deras läsning och skrivförmåga. Vissa digitala läromedel kan ha fördelar, men det normala ska vara att skolböcker dominerar i klassrummet.

Ladda hem som PDF