Vår politik

  • Vi vill att kontrollen av djurskydd ska vara effektiv och likadan i hela Sverige.
  • Skärp djurskyddslagstiftningen för djurplågeri.
  • Skärp efterlevnaden av EU:s djurskyddslag.
  • Avskaffa EU:s exportbidrag för levande djur.
  • Minska transportertiderna för levande djur inom EU.
  • Vi vill öka möjligheterna för mobila och mindre slakterier.
    Minska antibiotikaanvändningen
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

DJUR SKA SKÖTAS VÄL
Djurskyddslagstiftningen ska vara skarp och tydlig. Sverige ska satsa på forskning om djurskydd och alternativ till djurförsök.

KONTROLL OCH STRAFF SKA SKÄRPAS
Kontrollen av att nationella lagar och EU-regler efterlevs ska skärpas. De som bryter mot reglerna ska kunna straffas. Vi vill att exportbidragen för transport av levande djur ska avskaffas. Djurtransporterna inom EU ska begränsas så mycket som möjligt. Det är bättre att transportera kött än levande djur. EU:s jordbrukspolitik måste utformas så att den har god djuromsorg.

ANSVARSFULL ANTIBIOTIKAANVÄNDNING
Utvecklingen av antibiotikaresistens hotar folkhälsan. Sverige ska arbeta i EU och globalt för en ansvarsfull antibiotikaanvändning, både bland människor och på djur, baserad på medicinska
bedömningar.

FLER SÄLLSKAPSDJUR I VÅRD, SKOLA OCH OMSORG
Människor påverkas positivt av sällskapsdjur och de kan spela en viktig roll inom vården, äldreomsorgen, skolan och kriminalvården. Det vill vi jobba vidare med.