Se alla
Nyproducerade och fräscha hyresrätter med grönområde och parkerade cyklar.

Hyresrätter

Hyresmarknaden präglas av decennielånga köer och en osäker andrahandsmarknad. Det ska inte behövas rika föräldrar för att hitta en bostad – det behövs fler hyresrätter.

Dagens hyresmarknad präglas av långa väntetider och otrygghet. Endast de med lång kötid och välbetalda jobb kan skaffa sig en bostad. Du ska ha lättare att påverka ditt boende, oavsett om du hyr eller äger din bostad. Med en hyresmarknad som fungerar bättre får du mer att säga till om, fler kommer att vilja bygga hyresrätter och bostadskön kan börja krympa.

Hyresrätten är viktig

Miljoner människor bor och trivs i sin hyresrätt. Men köerna växer och alldeles för få nya hyresrätter byggs, eftersom hyresmarknaden inte fungerar. Vi tror inte att dyra subventioner rätt ner i fickan på byggherrar är rätt väg. I stället vill vi öppna upp hyresmarknaden så att den fungerar bättre.

Vi tycker att du ska ha mer att säga till om när det gäller standard och utrustning i din hyresrätt, och att dina val ska synas på hyresavin. Hyresgästen ska kunna göra tillval och frånval som motsvaras av etthyrestillägg eller hyresavdrag under en viss tid. Då får den enskilde hyresgästen mer makt att påverka sin egen hyra.

I Sverige bestäms hyror efter det så kallade bruksvärdessystemet. Vi vill att bruksvärdessystemet utvecklas så att konsumentens efterfrågan syns bättre i hyresnivån. Det är till exempel rimligt att lägenheter i mycket attraktiva lägen har högre hyra. Om hyressättningen speglar konsumenternas önskemål kan det också hjälpa till att skapa en större mångfald i utbudet.

För helt nybyggda hus vill vi tillåta att hyrorna sätts genom fria avtal mellan hyresvärden och den som flyttar in. Detta ska kombineras med starkt besittningsskydd och indexreglerad uppräkning av hyran under hela perioden som hyresgästen bor kvar. Då blir det mer attraktivt att bygga hyresrätter, samtidigt som hyresgästen får stabila villkor.

Ladda hem som PDF