Se alla
Nyproducerade och fräscha hyresrätter med grönområde och parkerade cyklar.

Hyresrätter

Ansvarsfull förändring av hyresmarknaden

Du ska ha lättare att påverka ditt boende, oavsett om du hyr eller äger din bostad. Med en hyresmarknad som fungerar bättre får du mer att säga till om, fler kommer att vilja bygga hyresrätter och bostadskön kan börja krympa.

Liberalerna vill:

  • Hyresgästen ska kunna påverka sin hyra genom tillval och frånval
  • Ändra systemet för hyressättning så att konsumentens efterfrågan speglas tydligare i hyran
  • Tillåt fri hyressättning i helt nybyggda hus
  • Gör det lättare för konsumenten att jämföra hyresnivåer i olika områden

HYRESRÄTTEN ÄR VIKTIG

Miljoner människor bor och trivs i sin hyresrätt. Men köerna växer och alldeles för få nya hyresrätter byggs, eftersom hyresmarknaden inte fungerar. Vi tror inte att dyra och ineffektiva subventioner är lösningen. I stället vill vi öppna upp hyresmarknaden så att den fungerar bättre. Men förändringarna ska ske på ett ansvarsfullt och tryggt sätt.

LÄTTARE ATT PÅVERKA HYRAN

Vi tycker att du ska ha mer att säga till om när det gäller standard och utrustning i din hyresrätt, och att dina val ska synas på hyresavin. Hyresgästen ska kunna göra tillval och frånval som motsvaras av ett hyrestillägg eller hyresavdrag under en viss tid. Då får den enskilde hyresgästen mer makt att påverka sin egen hyra.

ÄNDRA SYSTEMET FÖR HYRESSÄTTNING

I Sverige bestäms hyror efter det så kallade bruksvärdessystemet. Vi vill att bruksvärdessystemet utvecklas så att konsumentens efterfrågan syns bättre i hyresnivån. Det är till exempel rimligt att lägenheter i mycket attraktiva lägen har högre hyra. Om hyressättningen speglar konsumenternas önskemål kan det också hjälpa till att skapa en större mångfald i utbudet.

FRI HYRESSÄTTNING I NYBYGGDA HUS

För helt nybyggda hus vill vi tillåta att hyrorna sätts genom fria avtal mellan hyresvärden och den som flyttar in. Detta ska kombineras med starkt besittningsskydd och indexreglerad uppräkning av hyran under hela perioden som hyresgästen bor kvar. Då blir det mer attraktivt att bygga hyresrätter, samtidigt som hyresgästen får stabila villkor.

LÄTTARE ATT JÄMFÖRA HYRESNIVÅER

I dag är det nästan omöjligt för dig som hyresgäst att få överblick över hyresnivåerna på marknaden. Vi vill stärka din konsumentmakt genom att skapa en helt öppen hyresstatistik. Precis som på andra marknader ska du lätt kunna jämföra priser.

Ladda hem som PDF