Se alla

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen behöver reformeras i grunden. Det behövs en mer effektiv myndighet som speglar dagens arbetsmarknad.

Arbetsförmedlingen är myndigheten med lägst förtroende bland privatpersoner och företag. Myndigheten lägger mer personalresurser på intern administration än på kontakt med arbetsgivare. Samtidigt har vi en långtidsarbetslöshet som håller på att bita sig fast, särskilt i förorten. Arbetsförmedlingen behöver renodlas till att satsa fullt ut på att förmedla jobb, inget annat.

Arbetsförmedlingen hjälper inte de mest utsatta

Svensk ekonomi håller på att återhämta sig och många arbetslösa får snabbt jobb. Men samtidigt blir vår arbetsmarknad alltmer tudelad. En ny arbetslöshet växer fram där unga och nyanlända inte kommer in på den svenska arbetsmarknaden.

Mönstret är tydligt. Den utbildade inhemskt födda befolkningen har en väldigt hög sysselsättningsgrad. Nyanlända, unga utan utbildning och äldre arbetslösa är grupper som systematiskt ställs utanför arbetsmarknaden. Här behöver Arbetsförmedlingen göra betydligt mer; med evidensbaserade program och stöd som leder till riktiga jobb.

Samtidigt som utsatta grupper inte får den hjälp de behöver strös pengar i ineffektiva arbetsmarknadsprogram. Expertmyndigheten IFAU har granskat programmen och pekar på låg nytta. Arbetsförmedlingen omsätter årligen över 80 miljarder. Det är dubbelt så mycket som regeringen lägger på polisen. Vi vill stoppa det ineffektiva miljardslöseriet.

Utbildningsinsatserna måste ha ett tydligare fokus på arbetsmarknaden. Liberalerna föreslår att högskolor och yrkesutbildningar axlar delar av det ansvaret. Vidare efterfrågas ett tätare samarbete med kommuner, där lokal kännedom om arbetsmarknaden finns. Vissa kommuner har kommit långt i matchningsarbetet och där bör den nya myndigheten samarbeta tätare för att kunna nå ut till arbetssökande samt hushålla bättre med de offentliga resurserna.

Ladda hem som PDF