Se alla

Arbetsförmedlingen

Reformera Arbetsförmedlingen

Liberalerna föreslår att arbetsförmedlingen reformeras i grunden. Ska människor känna tillit krävs en fungerande myndighet med ett uppdrag som motsvarar dagens arbetsmarknad.

Liberalerna vill:

  • Gör om Arbetsförmedlingen i grunden – mer kontakt med arbetsgivare och arbetssökande
  • Rikta om stöd till de som står längst ifrån arbetsmarknaden
  • Minska antalet arbetsmarknadsprogram och satsa på de som fungerar
  • Minska den administrativa bördan för arbetsgivare och för myndigheten.
  • Inför inträdesjobb där arbetsgivare inte behöver gå via arbetsförmedlingen för att anställa personer från utsatta grupper långt från arbetsmarknaden
  • Inför obligatorisk a-kassa
  • Låt privata aktörer konkurrera i större utsträckning med matchningen
  • Kommuner och andra offentliga aktörer bör ta ett större ansvar för utbildningsinsatser

REFORMERA ARBETSFÖRMEDLINGEN

Arbetsförmedlingen är den myndighet med lägst förtroende bland privatpersoner och företag. Myndigheten lägger ned mer personalresurser på intern administration än kontakt med arbetsgivare. Myndigheten har oftast inget budgettak vid upphandling av externa utbildningsleverantörer, vilket har fått kritik från Riksrevisionen. Men framför allt görs inte tillräckligt för dem som står längst ifrån arbetsmarknaden. En ny myndighet med tydligare profilering på arbetssökande som står längst från arbetsmarknaden måste komma till. Dessa personer behöver mer riktade resurser och då krävs effektivisering av myndigheten.

ARBETSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER INTE DE MEST UTSATTA

Svensk ekonomi befinner sig i högkonjunktur och många av de arbetslösa får snabbt jobb. Men samtidigt blir vår arbetsmarknad alltmer tudelad. En ny arbetslöshet växer fram där unga och nyanlända inte kommer in på den svenska arbetsmarknaden Dessa strukturella problem är särskilt tydliga under lågkonjunkturer. Mönstret är tydligt. Den utbildade inhemskt födda befolkningen har en väldigt hög sysselsättningsgrad. Nyanlända, unga utan utbildning och äldre arbetslösa är grupper som systematiskt ställs utanför arbetsmarknaden.

ETT EKONOMISKT SLÖSERI

Samtidigt som utsatta grupper inte får den hjälp de behöver strös pengar i ineffektiva arbetsmarknadsprogram. Myndigheten omsätter årligen över 80 miljarder. Det är tre gånger så mycket som regeringen årligen lägger på polisen. Den nya myndigheten behöver renodla sitt uppdrag så att utsatta grupper får det stöd de behöver, vilket de inte får idag. Samtidigt behöver myndigheten effektivera sin verksamhet och slopa ett flertal anställningsstöd och arbetsmarknadsprogram.

FLYTTA ÖVER UPPGIFTER TILL ANDRA OFFENTLIGA AKTÖRER

Utbildningsinsatserna måste ha ett tydligare fokus på arbetsmarknaden. Liberalerna föreslår att högskolor och yrkesutbildningar axlar delar av det ansvaret. Vidare efterfrågas ett tätare samarbete med kommuner för att effektivisera arbetsmarknadsprojekten. Vissa kommuner har kommit långt i matchningsarbetet och där bör den nya myndigheten kunna samarbeta tätare för att kunna nå ut till arbetssökande samt för att bättre hushålla med de offentliga resurserna.

Ladda hem som PDF