Se alla
Illustration av unga tjej och man som håller en jordglob. Digital utveckling och globalisering.

Bredband

Alla ska kunna vara en del av det digitala samhället och därför vill Liberalerna se en digital allemansrätt som garanterar stabil och digital uppkoppling och bredband i hela landet.

Tillgång till väl fungerande mobiltelefoni och goda uppkopplingsmöjligheter för digitala tjänster blir allt viktigare. Alla ska kunna vara en del av det digitala samhället och därför vill Liberalerna utveckla en digital allemansrätt som garanterar stabil och snabb uppkoppling och bredband i hela landet. Sverige ska därför ha en digital uppkoppling i världsklass.

Bredband i hela landet

Alla ska kunna vara en del av det digitala samhället. Vi vill se en digital allemansrätt som ger digital uppkoppling och bredband i hela landet. Digitaliseringen möjliggör utvecklingen av platsoberoende kommunikation med minskad klimatpåverkan.

I dag har Sverige en stark digital position, men många som bor i glesbygd har inte tillgång till bredband. Det påverkar kommunikationen och begränsar möjligheter att driva företag.  Sverige ska ha en digital uppkoppling i världsklass. Bredband är i dag en lika viktig del i infrastrukturen som t ex. el- och vägnäten.

Statens uppgift är att undanröja hinder för utbyggnad, men även att stötta där lönsamheten för utbyggnad är bristfällig. De åtgärder som riksdagen har beslutat om för att stärka styrningen och öka det ekonomiska stödet för bredbandsutbyggnaden står vi bakom. Det är av stor vikt att hela landet kan ta del av stödet. Tempot i bredbandsutbyggnaden måste öka för att nå målen om täckning i hela landet.

Hinder för utbyggnad såsom lokaliseringsprincipen enligt kommunallagen och andra administrativa begränsning får inte hämma utbyggnaden av bredband.

Det är angeläget att det gamla kopparnätet för fast telefoni inte får avvecklas innan det finns fullgoda digitala alternativ för de abonnenter som berörs av omställningen till ny teknik och att det finns andra kommunikationsmöjligheter för dem som inte har tillgång till digitala tjänster.

Ladda hem som PDF