Se alla

Liberalerna vill reglera lärarnas undervisningstid och värna kärnuppdraget

Fredag 15 mars 2024

Liberalerna i regering fortsätter att förbättra den svenska skolan. Skolminister Lotta Edholm tar ställning för att reglera lärarnas undervisningstid och tid till för- och efterarbete. Fokus ska ligga på undervisningen. Det är inte rimligt att lärare tvingas stressa över att vara rastvakter eller utföra en mängd administrativa uppgifter. 

Skolan befinner sig i en kunskapskris och resultaten sjunker. För att vi ska kunna återgå till grunderna och se till att fler elever klarar kunskapsmålen måste lärare få bättre förutsättningar att bedriva undervisning av hög kvalitet.

Samarbetspartierna har nu ställt sig bakom förslaget att reglera undervisningstiden. Genom regleringen kommer både kvalitet och likvärdighet att öka. En sådan här förändring skulle innebära att lärarnas kärnuppdrag värnas, och det kommer att gynna eleverna och göra läraryrket mer attraktivt. Lärarnas kärnuppdrag är att planera, genomföra och följa upp undervisningen. För att detta ska fungera måste tillräcklig tid garanteras för varje del i kärnuppdraget.