Se alla

Liberalerna vill ha föräldrakontrakt för starkare föräldraansvar

Fredag 28 juni 2024

Idag lämnar var sjunde elev – 18 000 barn per år – grundskolan utan gymnasiebehörighet. För att vända utvecklingen måste vi stärka föräldraansvaret. Liberalerna vill införa möjligheten till föräldrakontrakt för elever som inte klarar skolan.

Skolan har det huvudsakliga ansvaret för att undervisa elever och ge dem de kunskaper som behövs. Men om föräldrarna inte tar sin del av ansvaret kommer många elever att misslyckas.

Därför är utvecklingen i många hem oroväckande. Idag lägger barn mindre tid på läxor och sömn än tidigare. Tiden som barn lägger på att sitta framför skärmar har istället mångdubblats. Det sker parallellt med att Sveriges klassrumsdisciplin är i botten jämfört med andra europeiska länder.

Därför vill Liberalerna införa möjligheten till ett föräldrakontrakt mellan skola och föräldrar, med inspiration från Storbritannien.

I Storbritannien finns sedan 2003 ett system med så kallade parenting contracts. Det är ett institutionaliserat arbetssätt som används för att öka skolnärvaron.

  Nu behövs en renässans för föräldraansvaret. För att fler barn ska klara skolan måste fler föräldrar göra sitt. Föräldrakontrakt är ett sätt att tydliggöra föräldrarnas skyldigheter, säger Liberalernas partiledare Johan Pehrson.

Föräldrakontrakten ska rikta sig till elever som riskerar att inte klara grundskolan och där bättre rutiner i hemmet kan vara till gagn. Kontrakten syftar till att uppvärdera och formalisera samarbetet mellan skola och hem för de elever som behöver det som mest. Det är skolan som avgör om ett föräldrakontrakt behövs.

Det finns flera faktorer som påverkar ett barns förmåga att prestera i skolan. Föräldrakontraktet är ett sätt för föräldrar och skola att komma överens om bland annat läxläsning, begränsning av skärmtid, sömn och obligatoriska fritidsaktiviteter.