Vår politik

  • Ett starkt generellt strandskydd för att värna den biologiska mångfalden och allemansrätten
  • Ett flexibelt strandskydd som mer styrs av de lokala förutsättningarna.

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Strandskydd – ett nationellt intresse

Strandskyddet behövs för att bevara den biologiska mångfalden. Många strandområden är rika naturmiljöer med känsliga biotoper. Strandskyddet behövs också för människors rekreation och naturupplevelser. Det är en viktig del av allemansrätten som ska värnas för olika typer av friluftsliv och naturturism.

Flexiblare regler

Vi vill att strandskyddet ska vara starkt, men samtidigt mer flexibelt. Reglerna måste anpassas till att verkligheten ser annorlunda ut till exempel på västkusten jämfört med i Norrlands inland. Vi vill att det ska vara enklare att få bygga strandnära i landsbygdsområden med lågt exploateringstryck. De lokala förutsättningarna måste vara mer styrande.

Ladda hem som PDF