Vår politik

  • Vi tycker att de kommuner som vill ha trängselskatt för bilar ska kunna införa det.
  • Intäkterna ska kunna gå till byggnation av cykelinfrastruktur.

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Lokala trängselavgifter

I städer med trängselproblem vill vi att nytto- och kollektivtrafik få större utrymme istället för privatbilism. Det här ska göras genom god stadsplanering och miljöavgifter, till exempel trängselskatt. De ska beslutas på lokal eller regional nivå och avgifterna ska också stanna på regional nivå.

Använd avgifterna rätt

Det är viktigt att trängselskatten inte bara blir en extra skattekälla. Intäkterna från trängselskatten ska användas till att förbättra den lokala infrastrukturen och komma till rätta med flaskhalsar i trafiken.

Ladda hem som PDF