Se alla
Barn mot vit bakgrund som håller en blå spargris

Företagsamhet och sparande

Företagsamhet och sparande ska uppmuntras. Därför vill Liberalerna ha skatteregler som gynnar flit, entreprenörskap och investeringar.

Om företag och deras nyckelmedarbetare beskattas hårdare i Sverige än i våra konkurrentländer flyttar de lätt utomlands. Om skatten höjs på sparande kommer färre att kunna bygga upp ett eget sparkapital. De svenska skattereglerna behöver helt enkelt mindre krångel som försvårar ekonomin för människor.

Ett tydligt och enkelt regelverk för skatter

Ska Sverige stå starkt krävs också attraktiva villkor för dagens och framtidens företag. Globaliseringen skapar en allt hårdare konkurrens över gränserna. När andra länder sänker skatter på företag och anställda måste den svenska politiken hänga med, minska skattesatser och byråkratiskt krångel. Inte minst måste villkoren förbättras för kunskapsintensiva företag genom sänkta kunskapsskatter och stopp för kompetensutvisningar.

För små, expanderande företag (till exempel start-ups) är det svårt att betala nyckelpersoner en lika hög lön som de kan få i andra delar av näringslivet. Ett sätt att attrahera kompetens är att i stället erbjuda optioner som i framtiden kan omvandlas till aktier och ägande i bolaget. Tack vare Liberalerna har reglerna för sådana personaloptioner förbättrats. Men villkoren för personaloptioner behöver nu bli ännu bättre: Fler företag, fler medarbetare på företagen och större avsättningar än i dag måste inkluderas i förmånliga optionsprogram. Sverige ska vara ett självklart land för alla som vill starta, driva och arbeta i morgondagens företag.

Sverige ska också vara ett föregångsland för sparande. Liberalerna vill uppmuntra fler att bygga upp en egen buffert. Därför vill vi även förbättra skattereglerna för sparande på investeringssparkonton. Alla svenskar ska kunna spara upp till 300 000 kronor skattefritt.

Ladda hem som PDF