Se alla

Trängselskatt

Kommunerna ska själva bestämma om trängselskatt

Alla har rätt till att andas ren och frisk luft. I många städer har luften blivit så dålig att människors hälsa riskeras, det vill vi ändra på. Vi vill att kommuner och regioner med trafikproblem själva ska kunna besluta om och införa trängselskatter. Avgifterna ska användas lokalt eller regionalt och förbättra infrastrukturen.

Liberalerna vill:

  • Vi tycker att de kommuner som vill ha trängselskatt för bilar ska kunna införa det.
  • Intäkterna ska kunna gå till byggnation av cykelinfrastruktur.

Lokala trängselavgifter

I städer med trängselproblem vill vi att nytto- och kollektivtrafik få större utrymme istället för privatbilism. Det här ska göras genom god stadsplanering och miljöavgifter, till exempel trängselskatt. De ska beslutas på lokal eller regional nivå och avgifterna ska också stanna på regional nivå.

Använd avgifterna rätt

Det är viktigt att trängselskatten inte bara blir en extra skattekälla. Intäkterna från trängselskatten ska användas till att förbättra den lokala infrastrukturen och komma till rätta med flaskhalsar i trafiken.

Ladda hem som PDF