Se alla

Trängselskatt

I många städer är luften så dålig och trängseln så stor att hälsan riskeras. Kommuner med trafikproblem ska kunna införa trängselskatt. Den ska finansiera lokal infrastruktur.

Alla har rätt att andas ren och frisk luft. I många städer har luften blivit så dålig att människors hälsa riskeras, det vill vi ändra på. Vi vill att kommuner och regioner med trafikproblem själva ska kunna besluta om och införa trängselskatter. Avgifterna ska användas lokalt eller regionalt och förbättra infrastrukturen, inte bara för bilvägar utan också för t. ex regionala cykelbanor.

Trängselskatt minskar trängsel och utsläpp

Alla har rätt att andas ren och frisk luft. I många städer har luften blivit så dålig att människors hälsa riskeras. I städer med trängselproblem vill vi att nytto- och kollektivtrafik ges större utrymme istället för privatbilism. Det ska göras genom god stadsplanering och miljöavgifter, till exempel trängselskatt. Trängselskatt anser vi vara ett viktigt ekonomiskt instrument för att minska trängseln i storstäderna och nå klimatmålen. Vi tror också att staden kommer att ändra karaktär när trafiken minskar och gaturummet kan användas till annat än parkeringsplatser och biltrafik.

Det är dock viktigt att trängselskatten inte bara blir en extra skattekälla utan användas för att komma till rätta med flaskhalsar i trafiken. Den ska tillfalla regionen som ska kunna använda intäkterna för att investera i regionala infrastrukturåtgärder utan att behöva gå via staten. Avgifterna ska användas för förbättringar, inte bara för bilvägar utan också för t. ex cykelbanor.

Vi vill också att regioner med trafikproblem själva ska kunna besluta om och införa trängselskatter och att även de avgifterna används för regionalt förbättrad infrastruktur.

Vi vill också att trängselskatten blir mer dynamisk, d v s bättre än idag justeras utifrån trafikflödena för att uppnå bättre framkomlighet. I praktiken betyder det att trängselskattens nivå förändras i förhållande till det aktuella trafikflödet i realtid.

Ladda hem som PDF