Se alla

Inträdesjobb

Fler ska kunna lämna utanförskap för jobb

Att kunna försörja sig själv är vägen till ett självständigt liv. Ungefär 300 000 arbetslösa befinner sig i en utsatt ställning på arbetsmarknaden vilket innebär att de har mycket svårt att komma in på arbetsmarknaden och få ett första jobb. Det är uppenbart att svensk arbetsmarknad behöver nya typer av jobb för att hjälpa människor att få ett första arbete.

Liberalerna vill:

  • Inträdesjobb är en förenklad anställning för nyanlända och unga upp till 23 år utan gymnasieexamen
  • Lönen uppgår till 70 procent av rådande ingångslön i branschen, upp till ett tak om 21 000 kronor i bruttolön per månad. 30 procent av arbetstiden anses därmed gå till att lära sig arbetet eller till utbildning
  • Det arbetsrättsliga skyddet motsvarar provanställning i två år som övergår i tillsvidareanställning därefter
  • Anställningen får innehas i maximalt tre år. Om en person byter arbetsgivare fortsätter tiden att räknas ned
  • Arbetsgivaravgiften slopas i tre år inom ramen för anställningsformen

ALLA NYANLÄNDA ÄR INTE AKADEMIKER

Det finns idag 151 000 inskrivna individer hos Arbetsförmedlingen som är födda utanför Europa. Hälften av dessa saknar gymnasieutbildning. Det är personer som fastnar i ett utanförskap och har mycket svårt med dagens strukturer att ta sig ur det. En del av de nyanlända har med sig värdefull utbildning som behöver tas till vara på genom validering. Samtidigt behöver vi ha ett utbildningssystem som hjälper individer med drömmar att förverkliga dessa. Men alla människor som tar sig till Sverige vill inte studera. Därför måste arbetsmarknaden förändras för att skapa arbetstillfällen även för personer som inte vill spendera fler år i skolbänken. Det behövs nya typer av arbeten utan förkunskapskrav för att fler människor ska kunna få ett första jobb. Vi liberaler är övertygade om att ett jobb med lägre ingångslön är bättre än bidragsberoende.

FLER ENKLA JOBB

Hur väl vi lyckas integrera personer med utsatt ställning på arbetsmarknaden avgör morgondagens samhällsekonomi och framtida individers självförverkligande. Vi behöver bara röra oss över Östersjön för att hitta betydligt bättre lösningar. I Tyskland bidrar enklare regler för småföretag att fler enkla jobb kommer till. Det blir lönsamt för arbetsgivare att skapa tjänster som idag är för olönsamma i Sverige att tillsätta. Hade vi i Sverige haft procentuellt lika många enkla jobb som i Tyskland hade det inneburit 100 000 fler jobb.

UNGA UTAN GYMNASIEUTBILDNING

Det är för svårt att komma in på svensk arbetsmarknad. Eftersom det är dyrt att anställa, väljer arbetsgivarna oftare dem med utbildning och tidigare erfarenhet istället för att ge en ung person chans till ett första jobb. Höga ingångslöner blir därför ett hinder för många unga – som inte får ett jobb överhuvudtaget. Det vill vi ändra på. Vi vill ge fler människor möjligheten att jobba och växa, få erfarenhet och kontakter med arbetslivet. Inträdesjobben ska göra det både billigare och enklare att anställa.

BÄTTRE MED LÄGRE LÖN ÄN BIDRAG

Kritiker av förslaget menar ofta att vi föreslår en lön som inte går att leva på. Samtidigt förväntas ett flertal och studenter och pensionärer att leva på en lägre inkomst än så. Framförallt ska lönen alltid vara högre än det tidigare bidraget personer för närvarande lever på idag. Den föreslagna lönen är en månadsinkomst som är högre än vad 2,1 miljoner svenskar över 19 år i Sverige lever på idag. Syftet med förslaget är att lyfta personer ut ur bidragsberoende till ett första jobb så att individen kan skapa sitt eget oberoende.

Ladda hem som PDF