Se alla
el

Elpriser

Kriget ger Europa skyhöga elpriser. Men det är de rödgrönas politik som kraftigt försvagat elsystemet vilket gör att södra Sverige drabbas hårt. Vi brukade ha samma elpris i hela landet.

Det är Putins krig som gett höga priser på el i Europa, men att Sverige drabbas beror på de rödgrönas stängningar av kärnkraft och kraftvärme i södra Sverige har försvagat elsystemet. Fram till dess Ringhals 2 stängde hade vi samma låga elpris i hela landet.

Momsen måste ner nu genast för att dämpa smällen mot hushållen. Energipolitiken måste läggas om i grunden.

El ska finnas när och där den behövs och människor ska ha råd att använda den

De enorma skillnaderna i elpris mellan norr och söder är djupt orättvisa. Människor ska ha tillgång till el när och där de behöver den till rimliga priser. Vi betalar elnätet tillsammans. Det ska byggas, drivas och underhållas så att hela Sverige får samma elpris.

Prisskillnaderna beror på att elsystemet söder om Dalälven är kraftigt försvagat sedan regeringens politik lett till att vi förlorat både kärnkraft och kraftvärme. För att driftsäkerheten ska kunna garanteras behöver Svenska kraftnät dessutom begränsa överföringen i ledningarna. För lite el kommer ner från norr och södra Sverige får kontinentens elpris.

På kort sikt behöver vi börja utnyttja elnätet bättre. På lång sikt behövs mer planerbar elproduktion i södra Sverige. Kärnkraften är det enda fossilfria planerbara kraftslaget vi kan bygga i stor skala.

Liberalerna vill att momsen på el sänks till miniminivån 6 % och att vi börjar fasa ut elskatten. Det kommer att ta tid att återuppbygga ett välfungerande elsystem. Energipolitiken ska möjliggöra klimatomställningen, ge rimliga priser och låta industrin växa.

Ladda hem som PDF