Se alla
el

Elpriser

Kriget gav Europa skyhöga elpriser. Men det var de rödgrönas politik som kraftigt försvagade elsystemet vilket gör att södra Sverige drabbas hårt. Vi brukade ha samma elpris i hela landet.

Det är Putins krig som gett höga priser på el i Europa, men att Sverige drabbas beror på de rödgrönas stängningar av kärnkraft och kraftvärme i södra Sverige har försvagat elsystemet. Fram till dess Ringhals 2 stängde hade vi samma låga elpris i hela landet. Nu återbygger vi grunden i energisystemen.

El ska finnas när och där den behövs och människor ska ha råd att använda den

De enorma skillnaderna i elpris mellan norr och söder är djupt orättvisa. Människor ska ha tillgång till el när och där de behöver den till rimliga priser. Vi betalar elnätet tillsammans. Det ska byggas, drivas och underhållas så att hela Sverige får samma elpris. Prisskillnaderna beror på att elsystemet söder om Dalälven är kraftigt försvagat sedan den förra regeringens politik lett till att vi förlorat både kärnkraft och kraftvärme. För att driftsäkerheten ska kunna garanteras behöver Svenska kraftnät dessutom begränsa överföringen i ledningarna. För lite el kommer ner från vattenkraften i norr och södra Sverige får då kontinentens höga elpris.

På kort sikt behöver vi börja utnyttja elnätet bättre. På lång sikt behövs mer planerbar elproduktion i södra Sverige. Att vindkraften nu byggs i stor skala är bra för ökad elproduktion, men kärnkraften är det enda fossilfria planerbara kraftslaget som kan byggas ut i stor skala. Att Liberalerna nu tagit bort tidigare hinder för ny kärnkraft leder till utbyggd elproduktion och lägre priser i södra Sverige.

Liberalerna vill sänka elskatten. Inte bara för att lätta på trycket för hushållens plånböcker, utan för att det underlättar elektrifiering och klimatomställning. Det kommer att ta tid att återuppbygga ett välfungerande elsystem, men energipolitiken måste möjliggöra klimatomställningen, ge rimliga priser och låta industrin växa.

Ladda hem som PDF