Se alla
el

Elpriser

Kriget ger Europa skyhöga elpriser. Men det är regeringens politik som kraftigt försvagat elsystemet vilket gör att södra Sverige drabbas hårt. Vi brukade ha samma elpris i hela landet.

Det är Putins krig som gett höga priser på el i Europa, men att Sverige drabbas beror på att regeringens stängningar av kärnkraft och kraftvärme i södra Sverige har försvagat elsystemet. Fram till dess Ringhals 2 stängde hade vi samma låga elpris i hela landet.

Momsen måste ner nu genast för att dämpa smällen mot hushållen i vinter. Energipolitiken måste läggas om i grunden. Det kräver en ny regering.

El ska finnas när och där den behövs och människor ska ha råd att använda den

De enorma skillnaderna i elpris mellan norr och söder är djupt orättvisa. Människor ska ha tillgång till el när och där de behöver den till rimliga priser. Vi betalar elnätet tillsammans. Det ska byggas, drivas och underhållas så att hela Sverige får samma elpris.

Prisskillnaderna beror på att elsystemet söder om Dalälven är kraftigt försvagat sedan regeringens politik lett till att vi förlorat både kärnkraft och kraftvärme. För att driftsäkerheten ska kunna garanteras behöver Svenska kraftnät dessutom begränsa överföringen i ledningarna. För lite el kommer ner från norr och södra Sverige får kontinentens elpris.

På kort sikt behöver vi börja utnyttja elnätet bättre. På lång sikt behövs mer planerbar elproduktion i södra Sverige. Kärnkraften är det enda fossilfria planerbara kraftslaget vi kan bygga i stor skala.

För att dämpa smällen mot hushållen nu i vinter föreslår Liberalerna att momsen på el sänks till miniminivån 6 % under 2023. Samtidigt börjar vi fasa ut elskatten. Det sänker kostnaden för en stor villa med 20 000 kronor.

Det kommer att ta tid att återuppbygga det välfungerande elsystem regeringen raserat. Elsystemet ska möjliggöra klimatomställningen, ge rimliga priser och låta industrin växa. Vi behöver en ny energipolitik. Det kräver en ny regering.

Ladda hem som PDF