Se alla

Jordbruk

Ett hållbart jord- och skogsbruk är en del av lösningen på dagens miljöutmaningar. Vi vill se ett tydligt fokus på hållbart brukande, landskapsvård, miljöskydd och bevarad biologisk mångfald.

Liberalerna vill:

  • Halvera jordbruksstödet, omfördela resurserna till forskning och innovation istället.
  • Behåll landsbygdsprogrammet och stärk dess miljöinriktning.
  • Direktstöd och marknadsstörande regler ska fasas ut.
Jordbruksbudget

Liberalerna vill att jordbrukets andel av EU:s budget ska minska och att hälften av jordbruksstödet ska omfördelas till satsningar på forskning och utveckling. Den ska inte gå till otidsenliga jordbrukssubventioner. Detta kan låta drastiskt, men idag får jordbruket runt 30 procent av EU:s totala budget.

Omfördelning för forskning

Liberalerna vill gå ett steg längre än att endast vilja omfördela hälften av jordbruksstödet till forskning och utveckling. Medlemsländerna bör nå upp till EU:s mål om att avsätta tre procent av BNP till forskning. Precis som NATO-länderna vinner på att alla upprätthåller en hög nivå på sina försvarsutgifter skulle hela Europa tjäna på att varje enskilt medlemsland ökar sina investeringar i forskning och utveckling.

Landsbygdsprogrammet med stärkt miljöprofil

Landsbygdsprogrammet är viktigt för såväl miljöskydd, som för bevaring av öppna ängsmarker, som biologisk mångfald. Programmets miljöinriktning bör stärkas och breddas till att omfatta restaurering av våtmarker and andra biotoper med stort miljömässigt värde.

Ladda hem som PDF