Vår politik

  • Satsa på infrastrukturen så att 74-tons lastbilar kan trafikera våra vägar
  • Inför en dubbdäcksavgift istället för dubbdäcksförbud
  • Höj säkerheten på våra vägar. Rattfyllerister ska kunna få alkolås i sina bilar
  • Kommuner ska själva kunna välja hur de vill använda intäkter från trängselskatterna
  • Uppmuntra forskning kring el-vägar

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Goda kommunikationer ökar individens frihet och gynnar ekonomisk utveckling

Människors frihet och välstånd gynnas av goda kommunikationer. Rörligheten för människor, idéer, kapital, varor och tjänster måste bli bättre, både i städer och på landsbygden. Så skapas nya möten, nya idéer och ökad dynamik i samhället och ekonomin.

Bilen kan inte alltid ersättas

Vägar och vägtrafiken är viktig för att hela Sverige ska fungera. Bilen är avgörande för att glesbygden ska kunna leva då många måste färdas långa sträckor för att komma fram till skola och arbete. Minst lika viktig är bilen för att transport av varor ska fungera. För att värna om miljön vill Liberalerna att det fossila bränslet ska ersättas med mer miljövänliga alternativ.

Möjliggör för 74-tons lastbilar

Tyngre lastbilar ger mer gods på färre bilar. Liberalerna vill att vägnätet ska rustas upp och förstärkas så att det kan trafikeras av 74-tons lastbilar. Det bidrar till minskade utsläpp och mindre energianvändning då färre transporter med tyngre gods trafikerar våra vägar. Flera av riksdagens partier vill till skillnad från oss begränsa vägnätet för de tyngre lastbilarna. De är oroliga att transporter på räls och till sjöss kommer att konkurreras ut. Liberalerna anser att möjligheten att frakta gods på järnväg och till sjöss ska underlättas genom attraktivitet och tillgänglighet, inte genom en politik som hindrar vägtransporter då det på många håll i landet saknas alternativ till vägtransporter.

Elvägar

Elektrifierade vägar, så kallade elvägar, kan vara ett sätt att minska energianvändningen och utsläppen av koldioxid från tunga fordon. I dagsläget pågår det flera olika demonstrationsprojekt för att öka kunskapen. Om något av projekten genomförs med lyckat resultat skapas en möjlighet för att minska godstransporternas klimatpåverkan ytterligare. På så sätt kan elvägar bli en viktig del för att nå målet om en fossilfri fordonsflotta till år 2030.

Kommunerna ska själva bestämma om trängselskatt

Alla har rätt till att andas ren och frisk luft. I många städer har luften blivit så dålig att människors hälsa riskeras, det vill Liberalerna ändra på. Liberalerna vill att kommuner och regioner med trafikproblem själva ska kunna besluta om och införa trängselskatter. Det är viktigt att trängselskatten inte bara blir en extra skattekälla. Intäkterna från trängselskatten ska användas till att förbättra den lokala infrastrukturen och komma till rätta med flaskhalsar i trafiken. Det är också bättre att kommunerna ges möjlighet att använda dubbdäcksavgift som alternativ till dubbdäcksförbud.

Ekonomiska styrmedel för bättre miljö

Biltrafiken står för 94 procent av transportsektorns totala växthusutsläpp. Utsläppen måste ner och centralt är att fossila bränslen i snabb takt ska ersättas. Den snabba teknikutvecklingen möjliggör för fler klimatsmarta transporter genom exempelvis elvägar och självkörande bilar. Även elbilar och laddhybrider behövs i större utsträckning på vägarna. Liberalerna vill införa en s.k. omvänd miljöbilsbonus som innebär att bilar som inte är miljöbilar får en förhöjd fordonsskatt.

Ladda hem som PDF