Se alla

Konsumentpolitik

Öka konsumentens makt att välja och välja bort

Du ska kunna känna dig trygg när du handlar. Mer kunskap ger dig möjligheten att göra aktiva val och använda din konsumentmakt för att påverka samhället. Lagstiftning och information måste därför vara tydlig och tillgänglig för alla.

Liberalerna vill:

  • Konsumentpolitik handlar om konsumentmakt – inte om pekpinnar
  • Stärk konsumentens rättigheter på nätet
  • Vi vill ha en tydlig märkning av livsmedel och andra varor
  • Det ska finnas god tillgång till konsumentrådgivning i hela Sverige
  • Tillgängligheten för konsumenter med funktionsnedsättning måste förbättras

STÄRK KONSUMENTENS MAKT

En liberal konsumentpolitik handlar om att stärka konsumenternas makt och möjlighet att göra aktiva val. Då behövs kunskap och en öppen debatt, där marknadsaktörer granskas och där oseriösa företag avslöjas. Staten ska ge konsumenterna goda möjligheter att göra val och vara medvetna om konsekvenserna av dem. Staten ska däremot inte ge pekpinnar och bestämma vilka val konsumenterna ska göra.

TYDLIGA REGLER

För att marknaden ska fungera behövs en stark konsumentlagstiftning. Utan rättigheter, tillgång till information och regler som garanterar produkternas säkerhet och innehåll försvagas konsumenternas makt.

STÄRK RÄTTIGHETERNA PÅ NÄTET

Näthandeln ger stora möjligheter, men betyder också att du som konsumenter lämnar ifrån dig allt mer uppgifter om dig själv och dina köpvanor. Vi tycker att du ska få tydligare insyn i vilka uppgifter om dig själv som lagras, och hur den används. Det ska också vara lättare att få uppgifter raderade i samband med att kundrelationen upphör. Särskilt viktigt är detta när det gäller integritetskänslig information som innehåll i e-post och meddelanden på sociala nätverk.

BRA MÄRKNING AV MAT OCH BÄTTRE KONKURRENS

Vi vill att märkning av och innehållsdeklarationer för livsmedel ska vara tydliga. Maten ska vara säker i hela Europa. Vi vill också ha bättre konkurrens inom livsmedelssektorn. Det skulle vara bra både för konsumenternas valfrihet och för de små producenterna. Den europeiska matproduktionen ska bygga på höga krav på djurskydd, miljö och hygien.

TILLGÄNGLIGHET FÖR ALLA

Konsumenter med funktionsnedsättning har ofta sämre möjligheter än andra att utöva sin konsumentmakt. Det kan handla om bristande fysisk tillgänglighet i butikslokaler, som i allvarliga fall ska räknas som diskriminering. Det handlar även om att viktig konsumentinformation inte är åtkomlig via kanaler som alla kan använda sig av. Ny teknik, ökad kunskap och vanlig eftertanke är alla faktorer som behövs för att åstadkomma en positiv förändring.

STÖD KONSUMENTORGANISATIONERNA

De oberoende konsumentorganisationerna spelar en avgörande roll för att ta tillvara konsumenters intressen i samhället och på marknaden. Vi vill att konsumentorganisationer ska ha goda möjligheter att verka.

Ladda hem som PDF