Se alla

Friskolor

Det behövs en ny friskolereform. Vi värnar både friskolor och valfrihet. Därför vill vi säkra att friskolor inte gör vinst på bekostnad av kvaliteten.

Friskolor är en viktig del av den svenska skolan. Utan friskolor skulle rätten att välja skola inte vara mycket värd. Vi tror på höga krav i skolan – även på själva skolorna. Därför behövs tydligare krav på att friskolorna ska ha långsiktiga ägare. Välskötta friskolor ska kunna lämna ett överskott till sina ägare, men vinster ska aldrig ske när det finns kvalitetsbrister.

Ja till friskolor

Vi i Liberalerna försvarar rätten att välja en friskola. Tack vare det fria skolvalet och mångfalden av skolor kan alla familjer, oavsett plånbok, välja skola utifrån vad som passar bäst för dem.

Men det behövs en ny friskolereform för högre kvalitet och bättre likvärdighet. Bland annat behövs tydliga regler om att de som äger friskolor ska ha ett långsiktigt åtagande. Därför vill vi inte att det ska vara tillåtet att ta ut överskott ur verksamheten de första åren efter att en skola startats eller köpts.

Oseriösa aktörer ska hindras från att starta och driva skolor. Skolinspektionen måste få skarpare verktyg när det finns brister i verksamheten. Ingen ska kunna tjäna på pengar på att svika kvaliteten. Då ska det finnas höga vitesbelopp och förbud att ta ut överskott som vinst innan bristerna rättats till.

För att ge alla elever och föräldrar bättre chans att välja skola vill vi ha ett skolval i ett gemensamt system som alla skolor deltar i. Längsta kötiden för friskolor ska kortas till ett år. På så viss blir valfriheten möjlig även för de familjer som är nyinflyttade i kommunen.

Ladda hem som PDF