Se alla

Nyanlända elever

Den som vill styra över sitt eget liv i Sverige måste kunna språket. Därför är det viktigt att nyanlända elever snabbt ska få lära sig svenska.

Sverige har vid flera tillfälle tagit emot barn och unga som flytt från krig och förtryck för att söka sig en fristad hos oss. De nyanlända elevernas bakgrund, ankomstålder och kunskapsnivå varierar stort. Gemensamt för dem alla är att de behöver trygghet, utbildning och insatser som säkerställer att de får lära sig det svenska språket.

Ökat fokus på svenska för nyanlända elever

Nyanlända elever ska mötas av höga förväntningar och en undervisning anpassad till sina förkunskaper. Elevernas kunskapsnivå ska kartläggas tidigt för att de snabbt ska kunna delta i ordinarie undervisning. Liberalerna ser det som prioriterat att nyanlända elevers undervisningstid särskilt fokuserar på att de får lära sig det svenska språket, även om det innebär att vissa ämnen får prioriteras ned och att eleverna får undervisning även på helger och lov.

För barn yngre än skolåldern som kommer hit är det viktigt att de får börja på språkförskola. Förskolan fyller en särskild roll för nyanlända barn som inte talar svenska och som heller inte får med sig det svenska språket hemifrån. Liberalerna vill införa obligatorisk språkförskola för alla nyanlända barn och barn till nyanlända från tre års ålder.

I skolor i utanförskapsområden – områden där utbildningsnivån är låg och arbetslösheten hög – är utmaningarna extra stora. Dessa skolor bör få mer resurser för att möta dessa utmaningar. Mer resurser betyder både mer pengar och att de skickligaste lärarna och rektorerna arbetar där. De elever som har sämst förutsättningar måste få möta de allra bästa lärarna. Karriärtjänster för lärare och rektorer med högre lön och särskilt goda arbetsvillkor ska inrättas för att göra skolor i utanförskapsområden till mer attraktiva arbetsplatser.

Ladda hem som PDF