Vår politik

  • Mer pengar till forskning – vi vill fortsätta med våra historiskt stora satsningar på forskning.
  • Våga satsa på de bästa forskarna och den bästa forskningen. Svensk forskning har bredd men för trubbig spets.
  • Skapa bättre villkor och tydligare karriärvägar för yngre.
  • Inför rätt till prövning för tillsvidareanställning efter en meriteringsanställning, så kallad Tenure track.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Bra och långsiktiga villkor

Det behövs konkurrenskraftiga och långsiktiga villkor för att Sverige ska vara en framgångsrik kunskapsnation. Det ger utrymme till forskning som inte bara handlar om kortsiktiga resultat, utan som också kan ta risker och ifrågasätta invanda frågeställningar. Alliansen ökade de årliga anslagen med drygt nio miljarder kronor: Mer än 30 procent. Vi vill fortsätta den historiska ökningen.

Bra bredd, men trubbig spets

Den bästa forskningen måste prioriteras. Alla lärosäten, både mindre högskolor och större universitet, ska konkurrera om resurser efter kvaliteten på forskningen.

Svensk forskning har bra bredd, men spetsen är för trubbig. Vi måste försöka sålla fram en ännu mer framgångsrik svensk forskarelit och attrahera utländska forskare.

Bättre villkor för forskare

Ska vi locka de skarpaste studenterna till en forskarkarriär och få dem att vilja stanna där måste de ha bra villkor. Vi har till exempel begränsat rätten att använda utbildningsbidragen som ofta är ofördelaktiga. Vi har också ändrat reglerna så att statliga universitet och högskolor måste ha försäkring för sjukdom och föräldraledighet för stipendiefinansierade doktorander.

Satsa på de yngre

En annan viktig förändring är att vi infört ett särskilt elitprogram för talangfulla yngre forskare. Vi vill gå vidare genom att ge yngre forskare tydligare karriärvägar och möjligheter att bygga upp sin egen forskning. Idag kan en forskare vara 45 år innan hen får en tillsvidareanställning. Vi vill att en tillfällig meriteringsanställning ska ge rätt till prövning för tillsvidareanställning.