Se alla

Energieffektivisering

Förr fanns det alltid en poäng med att spara energi. Det gäller inte längre. Energieffektivisering är ett viktigt verktyg i klimatarbetet men det är inget självändamål.

Nästan all el och värme vi använder i Sverige är klimatneutral. Att minska användningen av hållbart framställd energi måste vägas mot kostnaden på precis samma sätt som vi ser på andra resurser. Energieffektivisering är inget självändamål utan ett viktigt verktyg i klimat och miljöarbetet. Vi ska använda energi klokt, aldrig slösa.

Synen på energieffektivisering behöver ändras – sol, vind och kärnkraft ändrar allt

Effektiviseringar av olika slag har varit väldigt viktiga för utvecklingen av det moderna samhället. Smartare sätt att göra saker har gjort det möjligt att få mer glädje av de begränsade resurser vi har.

Den besparing vi kan göra måste alltid ställas mot vad det kostar (i arbete och miljöpåverkan) att ändra oss. Om kostnaden är större än besparingen är vi inte effektiva. Då är vi dumsnåla.

Energieffektivisering har en speciell ställning i Sverige. Sedan oljekrisen har det funnits en politisk idé om att det är viktigt att minska just användningen av energi. Men idag har vi en mycket stor andel hållbar energi, utan klimatpåverkan och med acceptabel miljöpåverkan. I elsystemet har vi dessutom vindkraften som ibland producerar mer el än vi kan använda eller exportera. När det händer är det rationella att använda så mycket el vi kan. Vi andra tillfällen när det är kallt och vindstilla är det verkligen läge att försöka minska användningen.

Svensk politik är helt låst och ser på energieffektiviseringen som vi gjorde 1975 när oljan var basen i vår energiförsörjning. Det behövs ett helt nytt sätt att se på energieffektivisering. Det är inget problem att använda hållbart producerad energi, särskilt inte i de perioder den finns tillgänglig i överflöd.

Ladda hem som PDF