Se alla

Brandbekämpning

Vi vill öka EU:s befogenheter vid naturkatastrofer och bränder. Vid nödsituationer ska det finnas ett EU som kan skydda medborgarna.

Ett aktivt EU som hjälper vid bränder och översvämningar

När EU-länder drabbats av skogsbränder, översvämningar och andra allvarliga händelser, har EU:s hjälp att samordna insatser varit avgörande. Dagens system som bygger på frivillighet och nationella resurser är dock sårbart. Vi vill öka samarbetet inom ”RescEU” och införskaffa gemensamma beredskapsresurser som stationeras runt om i EU. Det kan handla om brandbekämpningsflyg, pumpar, sök- och räddningsresurser eller förnödenheter vid oväntade flyktingströmmar. Kommissionen ska, i samarbete med det drabbade landet, stå för den operativa kontrollen av resurserna.

Ladda hem som PDF