Vår politik

  • Vi vill förstärka personvalet ännu mer.
  • Förbättra proportionaliteten i valen till kommunfullmäktige.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Öka väljarnas möjlighet att påverka

Det svenska valsystemet fungerar bra, men det kan bli ännu bättre. Vi vill att väljarna ska ha mer makt när det gäller att bestämma vilka kandidater som blir invalda för ett visst parti. Sedan 1995 finns möjlighet till personval, men för att personkryssen ska få någon effekt måste andelen kryss passera en hög spärr. Vi vill sänka den spärren.

LÅT VÄLJARNA BESTÄMMA MER

Det är svårare att bli personvald i en stor valkrets. Det krävs till exempel många fler kryss i Stockholms län än på Gotland. Detta är orättvist. Vi vill behålla systemet som går ut på att väljaren röstar på ett visst parti och kan sätta kryss för en av partiets kandidater. Vi tror att demokratin blir bättre om väljarna får bestämma mer över vilka personer som väljs in

Förbättra proportionaliteten

Vi vill dessutom förbättra valsystemet i kommunvalen så att små partier inte missgynnas i stora kommuner. Till riksdags- och landstingsvalen finns särskilda utjämningsmandat som gör att fördelningen av mandat stämmer överens med röstfördelningen. Vi vill att det ska finnas utjämningsmandat i kommunerna också. Det gör valsystemet mer rättvist.