Vår politik

  • Värna upphovsrätten och modernisera den för att tillvarata lagliga möjligheter med fildelning och annan digital teknik.
  • Bromsa utvecklingen mot allt längre skyddstider för konstnärliga verk.
  • Inför en ”digital allemansrätt” för att göra offentligt finansierad information mer tillgänglig.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Kulturskapare ska också kunna ta betalt

Upphovsrätten är en viktig förutsättning för kulturellt skapande. Tack vare upphovsrätten kan den som skapat ett konstnärligt verk bestämma om det ska spridas, och i så fall på vilka villkor. Då får kulturskapare också möjlighet att ta betalt för sitt verk.

Modernisera upphovsrätten

Tekniken ökar kulturens tillgänglighet. Kulturskaparnas rätt att bestämma över sina verk är en förutsättning för kulturens frihet. Men upphovsrätten måste anpassas till teknik och distribution. Det måste också bli lättare att avstå rättigheterna till verk. Skyddstiderna för olika kulturformer bör bli mer enhetliga och skyddstiden för verk av avlidna kortare.

Ladda hem som PDF