Vår politik

  • Värna upphovsrätten och samtidigt modernisera den
  • Tillvarata lagliga möjligheter för fildelning och annan digital teknik
  • Bromsa utvecklingen mot allt längre skyddstider för konstnärliga verk
  • Inför en ”digital allemansrätt” för att göra offentligt finansierad information mer tillgänglig
  • Gör en översyn av lagen om privatkopiering
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.

Modern upphovsrätt för både skapare och användare

Liberaler är positiva till ny teknik och utveckling. När tekniken utvecklas så förändras också sättet människor tar del av kultur och upplevelser. För att kunna möta dessa förändringar måste upphovsrätten moderniseras och lagstiftningen tillåta nya lagliga möjligheter för att få tillgång till digitala filmer och musik. Tack vare upphovsrätten kan de som skapar kultur äga sin konst, ta betalt och bestämma över sina verk.

Kulturskapare måste kunna ta betalt för sina verk

Upphovsrätten är en viktig förutsättning för kulturellt skapande. Kulturskaparnas rätt att bestämma över sina verk är en förutsättning för kulturens frihet. Tack vare upphovsrätten kan den som skapat ett konstnärligt verk bestämma om det ska spridas och i så fall på vilka villkor. Det gör att kulturskapare också ges möjlighet att ta betalt för sina verk.

Upphovsrätten måste moderniseras

Tekniken ökar kulturens tillgänglighet. Upphovsrätten måste anpassas till den nya tekniken och de ökade möjligheterna till distribution. Det måste också bli lättare att avstå rättigheterna till verk och tillvarata nya lagliga möjligheter med fildelning och annan digital teknik så att fler får tillgång till digitala filmer och musik. För att öka tillgängligheten ytterligare måste skyddstiderna för olika kulturformer bli mer enhetliga och skyddstiden för verk av avlidna kortare.

Inför en digital allemansrätt

Information som är offentligt finansierad av skattebetalarna och nu digitaliseras såsom gamla dokument och kartor ska göras tillgänglig för alla genom inrättandet av en ”digital allemansrätt”.

Gör en översyn av lagen om privatkopiering

Sedan 1970-talet betalar konsumenter en avgift på vissa sorters lagringsmedier, exempelvis kassettband och cd-skivor, till vilka det går att kopiera exempelvis film och musikaliska verk. Syftet med avgiften var att ersätta den ekonomiska skada upphovsmän lider av att konsumenter gör privata kopior av musik och film som de lagligen införskaffat. Kopieringen för privat bruk ska inte förväxlas med illegal nedladdning, s k privatkopiering. Sedan avgiften infördes sker kopieringen på för eget bruk ett helt annat sätt genom andra lagringsmedia. Det kan därför finnas skäl att se över om den svenska lagen om privatkopiering

 

Ladda hem som PDF