Se alla

RUT-avdraget

Utveckla RUT-avdraget för fler enkla jobb

RUT-avdraget har haft en avgörande betydelse för att öppna svensk arbetsmarknad för fler och göra svarta jobb till vita. Liberalerna vill att taket för avdrag höjs, att subventionsgraden för årsrika utökas och att RUT ska omfatta fler tjänster.

Liberalerna vill:

  • Genomför en ny RUT-reform
  • Låt äldre få dra av 60% av arbetskostnaden och utred ett bredare HEM-avdrag för personer över 70 år
  • Tredubbla maxbeloppet för RUT-avdrag
  • Fler tjänster ska ingå i RUT-avdraget

Frihetsreformen med många vinnare

RUT-avdraget har varit livsförändrande, både för den som fått möjlighet att köpa hushållsnära tjänster, och för den som kunnat starta eller få jobb i något av alla de nya företag som blivit till. Avdraget har bidragit till att inte minst utrikes födda kvinnor har fått jobb med egen lön, samtidigt som det underlättar för hundratusentals svenskar att få vardagen att gå ihop. Med RUT-avdraget har många tjänster som tidigare utfördes på den svarta marknaden blivit vita, med pensionspoäng och ökad trygghet för arbetstagarna. RUT-tjänster förbättrar också äldres möjligheter att bo kvar hemma och att bestämma mer över sina liv. Liberalerna vill därför genomföra en ny RUT-reform.

Äldre ska få större RUT-avdrag

Liberalerna vill utöka RUT-avdraget för äldre och föreslår att subventionsgraden höjs från 50 procent till 60 procent för alla som vid årets ingång fyllt 80 år. Med RUT-avdraget kan den som inte vill eller orkar, men inte har så stora behov att de motiverar hemtjänst, få hjälp i vardagen. Man kan också ta hjälp med det som inte ingår i hemtjänsten, men som kan vara nog så viktigt. På sikt bör RUT-tjänster helt ersätta hemtjänst, för dem som bara behöver servicetjänster. Det ökar äldres självbestämmande, samtidigt som kommunens handläggare får mer tid till dem som har stora behov och till uppföljning av kvaliteten. Vi vill också se över möjligheten att införa ett bredare HEM-avdrag för personer över 70 år, där fler eller alla enklare tjänster i hemmet ger rätt till skattereduktion.

Maxbeloppet för RUT-avdrag ska höjas kraftigt

Liberalerna föreslår att taket i RUT-avdraget tredubblas eftersom det finns tecken på att sänkningen av taket som den rödgröna regeringen genomförde 2016 har påverkat branschen negativt. Förbättringen kommer dem till del som behöver mycket hjälp i vardagen och därför är beroende av att kunna utnyttja en stor del av avdraget. Det underlättar också vardagspusslet för många kvinnor mitt i livet som stöttar sina åldrande föräldrar.

RUT-avdraget ska omfatta ännu fler tjänster

I enlighet med migrationsöverenskommelsen som slöts med regeringen hösten 2015 har RUT-avdraget breddats till flyttjänster, trädgårdstjänster och IT-tjänster. Avdraget kan dock omfatta ännu fler tjänster än idag, och Liberalerna föreslår att RUT vidgas till att också omfatta tvätteritjänster, inombohagsflytt, hämtning och lämning av återvinning och avfall, planteringsarbete samt trygghetstjänster. Utveckling och breddning av avdraget öppnar för innovation och tillväxt i RUT-sektorn.

Ladda hem som PDF