Vår politik

  • Vi vill ha ett 100 procent fossilfritt elsystem.
  • Kärnkraften behövs för klimatets skull
  • Gärna förnybart men i kombination med stabil kärnkraft och vattenkraft
  • Mer marknad – nej till subventioner
  • Forskning och utveckling av nästa generations kärnkraft
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Kärnkraften central för vår elproduktion

Kärnkraften är central för svensk elförsörjning och står för runt 35–40 procent av den totala elproduktionen. Inom ett antal år kommer dock runt 30 procent av den svenska kärnkraftskapaciteten att försvinna. Vi vill ha ett 100 procent fossilfritt elsystem. Sverige är med vår tunga basindustri beroende av en stabil elproduktion årets alla dagar även kalla vinterdagar.

Kärnkraften behövs för klimatets skull

Kärnkraften är leveranssäker och klimatsmart. Även FN:s klimatpanel lyfter fram kärnkraften för att minska världens utsläpp. Vi ser med oro på Tyskland, som trots enorma och kostsamma satsningar på förnybar energi är allt för beroende av kol. Om vi istället stänger ner kärnkraften kommer vi behöva importera mer el och bli mer beroende av fossil energi. Även våra grannländer kommer bli mer beroende av fossil elproduktion. Det tycker vi inte är så klimatsmart.

Gärna förnybar energi men i kombination med stabil vattenkraft och kärnkraft

Vi välkomnar all form av fossilfri elproduktion men utbyggnaden ska drivas på av marknaden och byggas när den behövs och där den behövs. Förnybar energi ska vara ett medel för att uppnå billig och miljövänlig elproduktion och inte vara ett mål i sig. Problemet med förnybar energi, som till exempel vindkraft, är att den inte är så stabil som till exempel vattenkraft eller kärnkraft. Vi behöver ju el årets alla dagar – oavsett hur kallt det är och oavsett hur mycket det blåser. Därför vill vi värna och utveckla Sveriges klimatsmarta energimix av kärnkraft, vattenkraft och förnybart.

Mer marknad – nej till subventioner

Det är positivt att effektskatten successivt ska avskaffas, vilket Liberalerna drivit. Vi ser dock med oro på att stora subventioner läggs på ny elproduktion. Subventionerna är dyra, snedvrider konkurrensen och slår mot vattenkraftens och kärnkraftens lönsamhet. Som liberaler tror vi på mer marknad och mindre subventioner. Vi vill att tekniken och marknaden ska driva på utvecklingen. Vi väljer att lyssna på alla de experter som dömer ut det så kallade elcertifikatssystemet. Det är dyrt, bidrar inte till mindre utsläpp utan slår mot vattenkraftens och kärnkraftens lönsamhet.

Forskning kring förnybar kärnkraft

Forskning och utveckling av klimatsmarta kraftslag välkomnas. Det finns stor potential med i att utveckla förnybar kärnkraft även kallad fjärde generationens kärnkraft som kan återanvända avfallet från dagens reaktorer. Energieffektiviteten kan öka och slutavfallets lagringstid kan kortas betydligt. Volymen av avfall som ska slutlagras blir också en bråkdel av dagens befintliga högaktiva kärnbränsleavfall. Det medför minskade kostnader för både samhället och miljön. Blykylda reaktorer kan byggas både i små och stora enheter vilket innebär att de kan placeras på mer otillgängliga delar av världen som saknar stamnät.