Vår politik

  • Rena hav – plast, läkemedel och annat måste bort från våra hav
  • Rena stränder – stränder ska städas från plast och annat skräp
  • Marina reservat skyddar fisk och andra djur och växter
  • Övergödningen av våra hav måste stoppas – en läckageskatt ska införas
  • Östersjön måste räddas
  • Stoppa stranderosionen
  • Ett hållbart fiske utgår från vetenskapliga rekommendationer
  • Akuta fiskestopp ska vara möjligt
  • Premiera miljövänligt fiske med högre fiskekvoter
  • Enkel och tydlig märkning förenklar för konsumenten att välja bra fisk och skaldjur
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.

Haven är jordens lungor och skafferi

Haven är jordens lungor och skafferi. För att bekämpa fattigdom och för att rädda klimatet måste haven må bra. Men situationen för världens hav är allvarlig. Föroreningar sprids och haven håller på att förvandlas till soptippar. Fisk utrotas på grund av allt för aggressivt fiske. Det krävs nu krafttag. Vi har alla har ett ansvar för att rädda haven.

RENARE HAV

Utsläppen måste minska och de värdefullaste delarna skyddas som marina reservat. Det behövs mer miljöövervakning av våra hav och vattendrag. Plast och läkemedel måste förhindras att spridas i våra vatten. Vi vill att den svenska havskusten återkommande städas från skräp.

MINSKA ÖVERGÖDNINGEN

Övergödningen av våra hav beror på utsläpp av kväve och fosfor som skapar syrebrist och leder till algblomning och bottendöd. Att fasa ut fosfater i tvätt- och diskmedel har därför varit väldigt viktigt liksom insatser för att begränsa utsläpp av gifter. För att minska användningen av handelsgödsel, som bidrar till övergödning, vill vi införa en ny läckageskatt.

HOTEN MOT ÖSTERSJÖN

Östersjön är klassat som särskilt känsligt havsområde. Vi måste arbeta både nationellt, tillsammans med våra grannländer och inom EU för att rädda Östersjön. Oljetransporterna är ett stort hot och det krävs åtgärder inom sjöfarten för att skydda havet. Östersjöns mest akuta problem är övergödningen som måste minska. Därför vill vi införa en läckageskatt för att minska övergödningen.

STOPPA STRANDEROSIONEN

Stranderosion är ett stort problem framförallt i delar av Skåne. Det behövs mer forskning och åtgärder för att stoppa stranderosionen.

HÅLLBART FISKE

Fisk är nyttig och bra mat. Fisket är en viktig näring men för att fisken inte ska ta slut och utrotas måste fisket ske på ett långsiktigt hållbart sätt. Då måste fisket hålla sig inom ramen för vad bestånden tål och vad vetenskapen rekommenderar och ibland behövs akuta fiskestopp. Det behövs fiskemetoder och fiskeredskap som är skonsamma. Vi vill premiera miljövänligt fiske genom högre fiskekvoter. Miljökraven som bör ställas kan till exempel omfatta vilken typ av bränsle och redskap som används. Det behövs mer forskning och utveckling av bättre och mer miljövänliga fiskeredskap.

KONSUMENTENS VAL – DET SKA VARA LÄTT ATT GÖRA RÄTT

Konsumenter kan bidra till ett mer hållbart fiske genom att göra medvetna val när man köper fisk och skaldjur. Enkel och tydlig märkning, som visar att fisket sker på ett hållbart sätt förenklar för oss att köpa bra fisk.

Ladda hem som PDF