Vår politik

  • Reformera jordbrukspolitiken inom EU
  • Stärk EUs inre marknad, EU ska ha en öppen handelspolitik
  • Vi vill stärka världshandelsorganisationen (WTO) och driva på för att handelsförhandlingarna slutförs
  • Vi vill ha ett frihandelsavtal mellan EU och USA
  • Sverige ska vara och konkurrera som en av världens främsta kunskapsnationer
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.

 

FRIHANDEL ÄR GRUNDEN FÖR VÅRT VÄLSTÅND

Sverige ska vara en stark röst för frihandel, i första hand genom globala avtal men också genom regionala överenskommelser. Globalisering genom handel leder till bättre hushållning med resurser och snabbare teknikspridning. Frihandel är grunden för välståndet i Sverige. Den ökade konkurrensen utifrån har sporrat våra företag och gjort dem framgångsrika, utan att vi byggt upp handelsmurar.

FRIHANDEL OCH GLOBALISERING BRA FÖR FATTIGA LÄNDER

Frihandel och globalisering ger bättre utveckling även i fattiga länder. För att FN:s milleniemål om halverad fattigdom i världen ska kunna realiseras krävs bland annat mer frihandel. De fattiga länderna måste kunna sälja sina varor till andra länder för att få tillväxt och fler jobb. När vi blir fler och fler är frihandel som stimulerar livsmedelsproduktion och en effektiv samt hållbar, användning av åkermark några delar som krävs för att kunna mätta alla på jorden.

SVERIGE ÄR BEROENDE AV DEN EUROPEISKA MARKNADEN

Det är avgörande för oss att EU-samarbetet och euron fungerar bra. Den inre marknaden ska utvecklas och reformtakten ska vara hög. Sverige ska driva på för att skapa en gemensam digital inre marknad där digitala tjänster och e-handel blir lättare över nationsgränserna.

AVSKAFFA TULLAR OCH HANDELSHINDER

Frihandel minskar motsättningar. EU är ett av de tydligaste exemplen där gamla fiender har blivit handelspartners. Fram till 2020 ska EU:s mål vara att avskaffa alla tullar och andra handelshinder på industrivaror och jordbruksvaror. Även ensidig handelsliberalisering är något som gynnar oss, men mest verkningsfull är frihandel så klart om fler länder är med. Därför ska Doharundan, det vill säga de pågående förhandlingarna inom WTO, prioriteras högst i EU:s handelspolitik.

GLOBALISERING PÅVERKAR HELA LANDET

Globaliseringen skapar också regionala möjligheter och utmaningar inom Sverige. Förutsättningarna för företagande, innovationer och tillväxt ska stärkas i hela landet. Det viktigaste är att förbättra företagsklimatet och infrastrukturen, och se till att den offentliga servicen fungerar bra.

FRIHANDELSAVTAL MED USA

För oss i Sverige, som har USA som viktigaste exportmarknad utanför EU, blir ett frihandelsavtal med dem särskilt viktigt.

VI SKA KONKURRERA MED KUNSKAP, INTE BILLIGA PRISER

I Sverige ska kunskap värderas högt. Vi ska inte konkurrera med billiga priser utan med bättre kunskap och mer innovativa företag. Därför måste vi också satsa mer på vetenskap och verka för att utbildning lönar sig bättre.

Ladda hem som PDF