Vår politik

  • Ta tillvara globaliseringens möjligheter
  • Bryt bidragsberoendet
  • Skydda det som bygger välfärden
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.

Sverige ska vara ett möjligheternas land för alla

När människor är fria att skapa och arbeta får de möjlighet att uppfylla sina egna drömmar samtidigt som samhället drar nytta av nya idéer och goda resultat. Det ska löna sig att arbeta, starta företag, utbilda sig och ta ansvar. Det ska löna sig att ta risker och tänka nytt. Människor ska försörja sig själva så långt som möjligt. Sverige ska vara ett land med väl fungerande ekonomi och gemensamt finansierad välfärd. Ett land där jämlikhet inte innebär att alla ska ha det likadant, utan att alla kan förbättra sina livschanser. Där den sociala välfärden håller högsta kvalitet, präglas av valfrihet och är tillgänglig för alla på lika villkor.

Ta tillvara globaliseringens möjligheter

Globaliseringen är en kraft som lyfter 25 000 människor ur fattigdom varje dag, men också ändrar förutsättningarna för det svenska samhällsbygget. Den bryter traditionella maktstrukturer och produktionsmönster, och öppnar på så sätt för nya möjligheter. Samtidigt kan globaliseringen föra med sig ett växande avstånd mellan de som är på väg framåt och de som upplever att möjligheter bara finns för andra. Det är en liberal uppgift att förstå utmaningarna och möta dem med en politik som överbygger klyftorna, underlättar klassresor och förnyar samhällskontraktet.

Bryt bidragsberoendet

Var sjunde svensk lever på bidrag i stället för arbete. Framförallt utrikes födda och unga har i dag svårt att få ett första jobb. När vi inte lyckas bryta ett bidragsberoende fastnar människor i fattigdom och utanförskap. De som skulle kunna bidra på arbetsmarknaden och försörja sig själva hamnar i isolering och ensamhet. Fler enkla jobb är en lösning, men även skolan är avgörande för att ge alla unga chansen att nå så långt de kan och vill. För att minska sjukfrånvaron måste vi också uppmuntra människor som är på väg tillbaka in i arbete att göra det fullt ut.

Skydda det som bygger välfärden

Klyftorna i samhället kan aldrig bli mindre genom att människor hålls tillbaka, utan måste istället bekämpas genom att ge människor utrymme att växa. Arbets- och bostadsmarknaden ska därför inte stänga ute människor, och höga marginalskatter på arbete får aldrig dämpa människors ambitioner, studiemotivation och ansvarstagande. Politiken måste öka antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin, stärka konkurrenskraften och förbättra företagares frihet och möjligheter. Här ligger förutsättningarna för vår gemensamma välfärd, och kärnan i Liberalernas ekonomiska politik.

Ladda hem som PDF