Vår politik

  • Utveckla IT-infrastrukturen i Sverige
  • Staten ska fortsätta medfinansiera bredbandsutbyggnad och digital uppkoppling i hela landet
  • Avveckla kopparnätet först när bredband och digital uppkoppling är utbyggd
  • IT och datorkunskap ska ha en naturlig roll i skolan
  • Det behövs en ny upphovsrättslag för bättre balans mellan upphovsrättshavarens intressen och allmänintresset
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.

IT och datorer ökar individens frihet, förenklar vardagen och binder samman människor

Människors frihet och välstånd gynnas av goda kommunikationer. Vi lever i digitaliseringens tidsålder, en revolutionerande tid där ständig teknisk utveckling har kommit att bli en del av varje människas vardag. Sverige ligger långt fram, men vi vill att alla ska ha bredband i världsklass, också på landsbygden. IT innebär fantastiska möjligheter för den enskilda individen och för samhället i stort, men bara om vi fortsätter satsa på utvecklingen.

Bredband och digital uppkoppling i hela landet

Det är särskilt viktigt är att möjliggöra en bättre IT-kapacitet för människor utanför städer och i glesbygd. För att kompensera för höga utbyggnadskostnader i dessa områden, ska staten vid behov kunna medfinansiera utbyggnaden. Lokaliseringsprincipen enligt kommunallagen bör ses över. Den hämmar utbredningen av fiber. Energibolag kan enligt kommunallagen verka över kommungränser, bredband bör även vara möjlig att anlägga på liknande sätt. Administrativa gränser bör inte hämma byggandet av nödvändig infrastruktur.

Bygg ut digital uppkoppling innan kopparnätet avvecklas

När alltfler offentliga tjänster blir digitala måste även invånare i de glesa delarna av Sverige ges möjlighet att kliva på det digitala tåget. Det behövs strategier kring hur tele- och kommunikationsnät kan stödja det framtida servicebehovet inom transport och kommunikation. Liberalerna anser att kopparnätets avveckling tidigast kan ske när alternativa lösningar finns att tillgå. Auktionering av 700 MHz ska ta hänsyn till blåljusmyndigheternas behov och vissa frekvenser måste reserveras för deras användning.

Utveckla de digitala tjänsterna

De digitala tjänsterna kan utökas när alltfler medborgare får tillgång till bredband och digital uppkoppling. Det påverkar inte bara möjligheten att kommunicera, umgås och få tillgång till nöjen utan även möjligheten att driva företag i hela landet. Allt fler välfärdstjänster utvecklas även utifrån digitala möjligheter. Dels för att hantera privatekonomin och arbete men även för att ta del av framtidens sjukvård och omsorg.

IT och datorer i skolan

Att ha grundläggande kunskaper i programmering bidrar till förståelsen för hur all digital teknik och inte minst hela internet fungerar och är uppbyggt. För att detta ska få genomslag i skolan krävs en kompetensutveckling av lärarna. En möjlighet för att öka lärarnas digitala kompetens är att genomföra ett utbildningsprojekt liknande Mattelyftet och Läslyftet. Fler av de nationella proven bör digitaliseras och rättas externt för att öka likvärdigheten.

Modernisera upphovsrätten

Ny teknik ställer nya krav på upphovsrätten. Vi tycker att det behövs en ny och modern upphovsrättslag med bättre balans mellan upphovsrättshavarens intressen och allmänintresset.

Ladda hem som PDF