Se alla

Etikett: Miljö

29 mars 2019

Energi

Låt inte kärnkraftsmotståndet riskera klimatet För klimatets skull behövs fortsatt kärnkraften, vilket även FN:s klimatpanel understryker. Vi har inte råd att stänga kärnkraftverk när…

29 mars 2019

Djurskydd

Tydlig matmärkning Hur vår mat och våra livsmedel produceras spelar stor roll både för hur vi och klimatet och miljön mår. Det behövs ett…

27 mars 2019

Brandbekämpning

Ett aktivt EU som hjälper vid bränder och översvämningar När EU-länder drabbats av skogsbränder, översvämningar och andra allvarliga händelser, har EU:s hjälp att samordna…

27 mars 2019

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald för vår och naturens överlevnad Att den biologiska mångfalden skyddas och bevaras är vitalt för fortsatt välstånd på jorden. Det krävs internationella…

6 april 2018

Flyg

Flyget är viktigt för individens mobilitet och företagandet. Sverige ska verka för en beskattning av flygets miljöpåverkan på EU-nivå. I Sverige vill vi se…

31 januari 2018

Vattenkraft

Vattenkraften var en förutsättning för att Sverige skulle bli en industrination. Den är pålitlig och flexibel. Tack vare vattenkraften klarar elsystemet förhållandevis mycket väderberoende…

Strandkant, Östersjön.
2 augusti 2015

Östersjön

Vi måste ta bättre hand om Östersjön. Fisket måste begränsas till vad bestånden tål. Näringsutsläppen måste börja minska igen. Det ska inte finnas döda…