Se alla

Nina Lundström: Pröva dubbdäckavgift istället för förbud

Fredag 27 januari 2017

Sverige har för hög andel partiklar i luften och har vid flera tillfället blivit varnade för att vi överskrider de gränsvärden som finns. Partiklarna kommer från asfalt, bildäck och avgaser men de kommer även från byggdamm och vedeldning. Det innebär att det krävs många olika åtgärder för att minska andelen partiklar i luften. Som en reaktion på de höga partikelhalterna infördes en kommunal möjlighet till dubbdäcksförbud.

– Ett förbud fråntar föraren rätten att avgöra vad som är säkrast utifrån trafiksäkerhetssynpunkt. Dubbdäck ruggar upp hal is och förbättrar väggreppet för bilister med vinterdäck utan dubbar vilket skapar en positiv effekt för trafiksäkerheten. Alternativa åtgärder för att begränsa mängden partiklar i luften måste ses över, säger Nina Lundström, trafikpolitisk talesperson för Liberalerna.

– Dubbdäcksavgifter förbättrar luftkvalitén på ett säkert sätt. Med dagens lagstiftning är det inte möjligt för kommunen att införa avgifter på dubbdäck. Vi vill ge kommunerna en annan lösning än dubbdäckförbud för bättre luftkvalité. Dubbdäcksavgifterna ska vara frivilliga att införa för kommunerna och ersätta förbuden, avslutar Nina Lundström.

Nina Lundström har ställt en interpellation till infrastrukturminister Anna Johansson kring möjligheten att införa avgifter på dubbdäck. Interpellationen finns här: https://data.riksdagen.se/fil/6917343A-17A6-41FF-A4A5-06E3D441967F