Se alla

Etikett: Miljö

2 april 2019

Vägtrafik

Klimatsmarta vägar Samtliga vägtransporter i EU ska så snart som möjligt vara helt fossilfria. För att nå det målet bör ett säljstopp för fossildrivna…

2 april 2019

Tåg

Gör det lättare att åka tåg Den som vill resa i Europa finner sig ofta hänvisad till flyget eftersom det ofta kan vara dyrt,…

2 april 2019

Skog

Värna skogen och den biologiska mångfalden Skogen är också avgörande för den biologiska mångfalden. Mer än hälften av de utrotningshotade arterna är knutna till…

2 april 2019

Sjöfart

Sjötransport ett miljövalsalternativ Ur klimatsynpunkt är det bra att transportera stora godsflöden på vatten i förhållande till t.ex. väg. Liberalerna vi inte sätta stopp…

2 april 2019

Plast

Tillsammans mot plasten! Plastanvändningen är både en resurs- och avfallsfråga. Plast som driver i våra hav känner inga landsgränser – därför är samarbete helt…

1 april 2019

Koldioxid

Gemensam koldioxidskatt Liberalerna vill införa en europeisk koldioxidskatt, vilket skulle vara en av de mest effektiva åtgärderna för att ställa om och minska utsläppen,…

1 april 2019

Klimat

Tydliga mål för klimatpolitiken Globala problem måste få globala lösningar vilket gör att Parisavtalet är den självklara utgångspunkten för våra klimatmål, tillsammans med de…

1 april 2019

Kemikalier

Kemikalier ska vara säkra Att fortsätta utveckla unionens kemikalielagstiftning (Reach) är viktigt för att kunna säkerställa att kemikalier som används är säkra och att…

1 april 2019

Jordbruk

Jordbruksbudget Liberalerna vill att jordbrukets andel av EU:s budget ska minska och att hälften av jordbruksstödet ska omfördelas till satsningar på forskning och utveckling.…

1 april 2019

Hav

Havet är en stor och viktig resurs som måste nyttjas långsiktigt hållbart genom en ansvarsfull förvalt­ning. Många näringar, som sjöfart, fiske, turism och energiutvinning,…

29 mars 2019

Flyg

Klimatsmart flygreglering, renare luft Vi vill se en europeisk flygskatt. Även flyget måste bära sina klimatkostnader. Det är orimligt att flygets bränsle inte beskattas…

29 mars 2019

Fiske

Hållbart fiske Fisket är en viktig näring, men det måste bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt så att fisken inte utrotas. Då måste fisket…