Se alla

Etikett: Miljö

tanka
5 augusti 2022

Reduktionsplikten

På sikt kommer de flesta av våra bilar att gå på el, men det tar för lång tid att byta ut bilarna. Vi måste…

Torv
30 juni 2022

Torv

Torv i utdikade marker bryts sakta ner och avger koldioxid. När torven bryts för att eldas eller bli odlingsjord påskyndas utsläppen. Idag används väldigt…

Manshand håller vetestrån i ett sädesfält.
17 juni 2022

Jordbruk

Jordbruket producerar den mat vi äter, men det måste också användas och anpassas för att vi ska nå våra miljö och klimatmål. Vi behöver…

Hav, småhus och bryggor ute vid Sveriges västkust
17 juni 2022

Strandskydd

Sverige ska ha ett starkt generellt strandskydd samtidigt ska det bli mer flexibelt så att det går att bygga nära stränderna där exploateringstrycket är…

10 juni 2022

Koldioxidinfångning

Sverige tar inte vara på de goda möjligheterna att fånga in koldioxid (CCS) trots att det skulle bromsa klimatförändringarna. Liberalerna vill att vi 2030…

24 mars 2022

Vätgas

Vätgas används i stor skala i flera industrier. När nu fossila bränslen behöver överges uppstår nya behov, t.ex. i stålindustrin. Idag görs nästan all…

Solpaneler som producerar energi på ett klimatvänligt sätt.
24 mars 2022

Solenergi

Solenergin är ett av de kraftslag som går att bygga ut i stor skala. Det gör den till ett viktigt verktyg i klimatarbetet. Tyvärr…

Humla pollinerar.
24 mars 2022

Biobränslen

Biobränslen som produceras hållbart har stor potential att ersätta fossila bränslen. En stor del av industrins, transportsektorns och fjärrvärmens användning av fossila bränslen är…

Vindkraftverk i anslutning till klipptopp
24 mars 2022

Vindkraft

Vindkraften har växt fort de senaste åren och ger idag ett betydande tillskott till vår fossilfria elmix. När elbehovet ökar är det vindkraften och…

Flygplansspår i skyn.
24 mars 2022

Elektrobränslen

Elektrobränslen görs av infångad koldioxid och vätgas. De ersätter bensin, diesel och flygfotogen. Maskiner och fordon som redan finns kan fortsätta användas utan klimatpåverkan.…

2 april 2019

Återvinning och cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi Cirkulär ekonomi handlar om att minska slöseriet med jordens resurser genom hållbar kon­sumtion och smarta affärslösningar. Det är därför en omställning som…

2 april 2019

Vägtrafik

Klimatsmarta vägar Samtliga vägtransporter i EU ska så snart som möjligt vara helt fossilfria. För att nå det målet bör ett säljstopp för fossildrivna…