Se alla

Kemikalier

Ett giftfritt EU för god natur och hälsa

Syftet med EU:s lagstiftning om kemikalier och bekämpningsmedel är att skydda människors hälsa och miljön, men även förebygga handelshinder. Lagstiftningen ska utgå ifrån försiktighetsprincipen och syftar till att fasa ut farliga kemikalier från marknaden för att skydda natur och hälsa.

Miljögifter är kemikalier som kan orsaka stor skada på miljön och hälsan. De påverkar både människor och djur genom maten vi äter, luften vi andas och vattnet vi dricker. Många miljöskadliga ämnen hotar djurlivet och påverkar oss människors, särskilt barn och ungas, livsmiljö negativt.

 

Liberalerna vill:

  • Försiktighetsprincipen och strikta vetenskapliga bedömningar av kemikalier ska främjas.
  • Fortsätta utveckla EU:s kemikalielagstiftning (Reach) och göra processerna mer proaktiva
  • Fokusera på att fasa ut miljöskadliga bekämpningsmedel och hormonstörande ämnen.
  • Ökad transparens kring kemikalieinnehåll i hela leverantörskedjan, även på importerade varor.

TYDLIGA OCH PROAKTIVA REGLER

Att fortsätta utveckla EU:s kemikalielagstiftning (Reach) är viktigt för att säkerställa att kemikalier som används är säkra och att näringslivet får tydliga, långsiktiga och förutsägbara spelregler. Processerna inom Reach bör bli mer proaktiva för att effektivt kunna få bort farliga kemikalier från marknaden.

ALLA MILJÖFARLIGA ÄMNEN SKA FASAS UT

Reach ska fokusera på att fasa ut miljöskadliga bekämpningsmedel och hormonstörande ämnen. Särskild hänsyn ska tas till barns och ungas känslighet. Det är viktigt att det blir en ökad transparens och märkning kring kemikalieinnehåll i hela leverantörskedjan, även för importerade varor.

KEMIKALIESKATT OCH PFAS-FÖRBUD

Vi vill se en kemikalieskatt för få bort farliga kemikalier i olika produkter. Det är mycket viktigt att farliga kemikalier i konsumentprodukter, till exempel leksaker och kläder, tas bort från marknaden. Det behövs bättre kontroll när det gäller giftiga produkter, med särskilt fokus på varor riktade till barn. Vi vill särskilt att det farliga ämnet PFAS som bl. a finns i brandbekämpningmedel förbjuds.

 

Ladda hem som PDF