Se alla

Skog

Liberalerna vill:

  • Klimatmålen måste respekteras av EU:s frihandelsavtal
  • Gemensam strategi mot avskogning
  • Koldioxidlagring, så kallade negativa utsläpp
  • Öka kolsänkan i skog och mark

Värna skogen och den biologiska mångfalden

Skogen är också avgörande för den biologiska mångfalden. Mer än hälften av de utrotningshotade arterna är knutna till skogen, vilket gör skogen central i arbetet för att hejda förlusten av biologisk mångfald och säkra de för människan livsviktiga ekosystemen.

 

EU-strategi mot avskogning

I arbetet med att rädda klimatet är det viktigt att säkerställa rättvisa spelregler mellan företag i olika länder. Åtgärder för att klara klimatmålen ska ingå i EU:s frihandelsavtal och åtgärder bör kunna vidtas mot länder som försöker gynna sin inhemska industri på bekostnad av klimatet. En särskild EU-strategi bör antas för att komma till rätta med avskogning på grund av import av exempelvis soja, palmolja, kött, kakao eller timmer.

 

Koldioxidlagring

För att rädda klimatet och lyckas nå Parisavtalets mål kommer det inte räcka med att kraftigt reducera utsläppen av växthusgaser. Vi kommer sannolikt även att vara beroende av att kunna ta ut koldioxid ur atmosfären och binda den – så kallade negativa utsläpp. En ansvarsfull jordbruks- och skogspolitik är ett naturligt verktyg för detta, och ett långsiktigt mål behövs för att öka kolsänkan i skog och mark. EU bör dessutom satsa på forskning kring innovativa metoder för att ta ut och lagra koldioxid.

 

Ladda hem som PDF