Se alla

Transport

Utsläppsfria transporter i hela Europa

Det är positivt att människor kan resa, men utsläppen måste minska. Alla fordonsslag ska bära sina egna klimatkostnader. Vi är för fri rörlighet och anser att tekniska innovationer är nödvändiga för att minska utsläppen. Samtliga transporter i EU med fossilt bränsle ska successivt avvecklas.

Transporterna i EU står för en fjärdedel av utsläppen av växthusgaser. Särskilt oroande är flygets höghöjdseffekt som gör att utsläppen ökar extra mycket på hög höjd, sjöfartens negativa påverkan på det marina livet och privatbilismen som ökar utsläppen och bidrar till trängseln i storstäderna.

Liberalerna vill:

  • Ett gemensamt europeiskt luftrum och beskattning av flygbränslet
  • Europeiska tågstamlinjer och gemensamma biljettbokningar
  • Helt fossilfria vägtransporter snarast möjligt
  • Klimatsmart infrastruktur för el-, gas- och biobränslebilar i hela EU

EUROPEISK FLYGSKATT OCH EUROPEISKT LUFTRUM 

Vi vill införa en europeisk flygskatt för resor inom EU och att flyget ingår i utsläppsrättssystemet. Det är orimligt att flygets bränsle inte beskattas på samma sätt som andra fordonsslag och inte står för sina klimatkostnader. Ett gemensamt utnyttjande av det europeiska luftrummet skulle innebära stora miljö- och effektivitetsvinster jämfört med dagens nationella regelsystem.

EUROPEISKA TÅGSTAMLINJER OCH GEMENSAMT BILJETTSYSTEM 

Precis som för flygtrafik vill vi se gemensamma EU-regler för tågtrafiken. De nationella reglerna ska avskaffas till förmån för en gemensam bokning av biljetter. Vi vill se europeiska stamlinjer med fler nattåg och biltåg som gör det möjligt att resa långa sträckor med tåg för den som vill undvika långa bilresor. Gränsöverskridande infrastrukturinvesteringar ska prioriteras i EU:s fonder.

FOSSILDRIVNA BILAR SKA FASAS UT 

Samtliga vägtransporter i EU ska snarast möjligt vara helt fossilfria. EU:s förbud mot försäljning av nya fossilfria bilar och skåpbilar senast 2035 ska uppnås. Vi vill se en EU-strategi för en utbyggd klimatsmart infrastruktur som till exempel ladd- eller vätgasstationer längs viktiga europeiska vägar för att underlätta längre resor med klimatsmarta bilar. EU bör bli den första regionen i världen som möjliggör helt autonoma transporter med självkörande bilar.

 

Ladda hem som PDF