Se alla

Återvinning och cirkulär ekonomi

En ekonomi som främjar det naturliga kretsloppet är en framtidsinvestering.

Liberalerna vill:

  • Europa bör gå i täten för att stödja utvecklingen av cirkulära ekonomier.
  • EU ska skärpa kraven för medlemsstaternas avfallshantering.
  • Gör det lättare att transportera avfall mellan EU-länderna för att återvinna.
  • Ny EU-avgift baserad på den plast som inte återvinns i respektive medlemsland.
  • Förbud mot engångsartiklar av icke-återvinningsbar plast.
Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi handlar om att minska slöseriet med jordens resurser genom hållbar kon­sumtion och smarta affärslösningar. Det är därför en omställning som måste ske på olika nivåer i samhället, nationellt som internationellt. För att minska användandet av naturresurser krävs en kombination av minskad onödig materiell konsumtion och förlängd livslängd på alla produkter. Konsumenter, producenter och myndigheter har alla en viktig roll att spela för den nationella utvecklingen. Producenter ska ha ett stort ansvar för att produkter enkelt kan återanvändas eller att de ingående materialen kan återvinnas.

EU-samarbetet är vägen till ett grönt och klimatsmart Europa. En hållbar framtid skapar vi tillsammans.

Avfall över gränserna

Alla länder ska utveckla fungerande system för återvinning och avfallshantering. Men vi har inte tid att vänta på att de systemen är på plats. En tillfällig lösning är att förenkla processen så att avfall enkelt kan transporteras mellan EU-länder och återvinnas.

En EU-plastavgift – ökad miljöstyrning i EU-avgiften

Vi vill se en ny EU-avgift på den plast som inte återvinns i varje medlemsland. Det ska kosta att smutsa ner. En sådan avgift skyndar på utvecklingen av återvinningen i varje medlemsland, och gör det också lönsamt att införa nationella plastskatter.

Engångsartiklar och förpackningar

EU bör på den inre marknaden arbeta för en ökad miljöhänsyn när det kommer till tillverkning och utformning av förpackningar. För detta behövs tydligare regler. Vidare vill Liberalerna att de ska skapas en bindande målsättning för medlemsstaterna om att all plast ska vara återvinningsbar senast 2030. När det kommer till engångsartiklar i plast stödjer Liberalerna ett förbud mot de varor som producerats av icke-återvinningsbart plast. Export av plastavfall utanför EU:s gränser måste förhindras om det inte går att försäkra sig om att det återvinns på rätt sätt.

Ladda hem som PDF