Se alla

Återvinning & cirkulär ekonomi

Återvinning, plast och cirkulär ekonomi

En hållbar cirkulär ekonomi som främjar det naturliga kretsloppet är en framtidsinvestering. Allt som kan återvinnas ska återvinnas. Cirkulär ekonomi handlar om att minska slöseriet med jordens resurser genom hållbar konsumtion och smarta affärslösningar. Det är därför en omställning som måste ske på alla olika nivåer i samhället, nationellt, globalt och i EU.

Sopbergen växer och gifter sprids som hotar att leda till enorma globala miljökatastrofer. Särskilt plast är ett miljöproblem på land, men kanske ett ännu större miljöhot för haven. Plast bryts ned till mikroplast som tar sig in i näringskedjan och skadar människor, djur och natur. 

Liberalerna vill:

  • EU ska skärpa kraven på medlemsstaternas avfallshantering.
  • Det ska bli enklare att transportera avfall i EU för att återvinnas.
  • Förbud mot engångsartiklar av icke-återvinningsbara produkter.
  • Gemensamt pantsystem för alla förpackningar i plast och metall.

EU SKA STIMULERA EN CIRKULÄR EKONOMI

För att minimera användningen av resurser krävs en kombination av minskad onödig materiell konsumtion och förlängd livslängd på alla produkter. Producenter ska ha ett stort ansvar för att produkter enkelt kan återanvändas eller att de ingående materialen alltid kan återvinnas. Alla länder ska utveckla väl fungerande system för återvinning och avfallshantering samt underlätta så att avfall enkelt kan transporteras mellan EU-länder och återvinnas.

BORT MED PLASTEN I EU

Vi vill se en EU-avgift på den plast som inte återvinns i varje medlemsland och ha bindande mål att all plast ska vara återvinningsbar senast 2030. Export av plastavfall utanför EU:s gränser måste förhindras om det inte går att försäkra sig om att det återvinns på rätt sätt och den som importerar klimatskadlig plast ska vid EU:s gräns betala för de farliga utsläpp produktionen orsakade.

FÄRRE ENGÅNGSARTIKLAR OCH FÖRPACKNINGAR

EU ska arbeta för ökad miljöhänsyn i tillverkning och utformning av förpackningar. Vi vill se ett gemensamt pantsystem för alla återvinningsbara förpackningar i hårdplast och metall samt ett förbud mot de varor som producerats av icke-återvinningsbara engångsartiklar.

 

Ladda hem som PDF