Vår politik

  • Öka platserna i sluten vård, gruppboenden och andra boendeformer med stödinsatser. Ingen ska avvisas pga platsbrist.
  • Bara behandlingsmetoder som bygger på vetenskap ska användas i psykiatrin.
  • Vi vill införa rätt till daglig sysselsättning för dem med kroniska psykiska sjukdomar.
  • Satsa på barn- och ungdomspsykiatri.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Det krävs mer

Mycket återstår att göra inom psykiatrin, både när det gäller vårdens kvalitet och tillgängligheten. Vi vill även att personer med psykiska funktionsnedsättningar får daglig sysselsättning.

ENDAST VETENSKAPLIGA METODER

Vård, behandling och rehabilitering av fysiska och psykiska sjukdomar ska ges på vetenskaplig grund. Personal i legitimationsyrken ska alltid arbeta i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Kunskap om alternativmedicin måste finnas för att kunna bedöma eventuell inverkan på den medicinska behandlingen.