Vår politik

  • Vi vill fortsätta att höja nivån på studiemedlen och skärpa kraven på de som inte betalar tillbaka.
  • Vi vill ha ett högt och generöst fribelopp för studenter som arbetar.
  • Vi vill förbättra möjligheten till studiemedel för den som studerar senare i livet och de som vårdar barn eller anhöriga ska ha goda villkor.
  • Underlätta för studier utomlands med studiemedel, men samtidigt se till att det inte är möjligt att slippa återbetalning vid utlandsflytt.
  • De som på grund av funktionsnedsättning behöver förlängd skolgång ska få studiemedel, inte aktivitetsersättning.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Plånboken ska inte bestämma

Ett bra studiestöd är viktigt i en framgångsrik utbildningspolitik. Det är ambitionen att studera som ska avgöra om du väljer högskolestudier, inte tjockleken på plånboken. Sverige har generösa studiemedel och vi har bidragit till att de har höjts, men det kan finnas skäl att göra ytterligare höjningar om det skulle underlätta för fler att kunna studera. Särskilt gäller det studenter som har barn eller som vårdar sjuka barn eller anhöriga. Personer med funktionsnedsättning som behöver förlängd skolgång är studerande och ska få studiemedel, inte aktivitetsersättning.

Premie eller bonus för läraryrkets bristutbildningar

Det behövs en ökad tillgång på speciallärare och specialpedagoger i skolan. Som ett sätt att stärka läraryrkets status och minska lärarbristen vill vi att en studiemedelspremie ska införas för den som fullgör speciallärar- eller specialpedagogexamen liksom ämneslärarexamen inom matematik, biologi, kemi, fysik eller teknik.

Det ska löna sig att arbeta också för studerande

Vi har bidragit till att det tidigare låga fribeloppet har höjts. Det är viktigt för den som vill arbeta samtidigt som de studerar, inte minst för dem som inte har föräldrar eller andra som kan bidra ekonomiskt. En ökning av fribeloppet har därför en viktig rättviseprofil.

Studier senare i livet

Vi vill göra det lättare för fler att läsa in en akademisk utbildning senare i livet. Därför har vi bidragit till att åldersgränsen för studiemedel höjts. I takt med att allt fler arbetar och studerar längre upp i åldrarna kan det finnas skäl att höja åldersgränsen ytterligare.

Vi vill att framtida studielån inte kunna skrivas av vid en viss ålder. Inga andra lån avskrivs av det skälet och vi anser därför att det är rimligt att åldersavskrivning inte ska omfatta nya lån.

Vi har bidragit till att det ska bli lättare att få studiemedel för studier utomlands och vi vill att detta ska underlättas ytterligare. Samtidigt får det inte innebära att det ska vara möjligt att slippa återbetalning vid en utlandsflytt.