Se alla

Höjda åldersgränser för rätt till studiemedel och studiestartsstöd

Lördag 12 september 2020

För Liberalerna innebär en utbildning mer makt över sitt liv och Sverige ska vara en framstående kunskapsnation. Arbetsmarknaden är i ständig förändring vilket gör att fler kommer att behöva utbilda sig genom hela livet. Då krävs också att den som vill eller behöver studera har möjlighet att finansiera studierna. Liberalerna presenterar idag att åldersgränsen för rätt till studiemedel ska höjas från 56 år till 60 år för att möjligheterna att vidareutbilda sig eller omskola sig högre upp i åldrarna ska förbättras. Sverige har ett starkt studiemedelssystem och med hjälp av de nya reglerna kommer fler ha möjlighet att studera.

Vi lever längre, fler vill jobba längre, fler kommer att behöva jobba längre. Då är det viktigt att man kan omskola sig, lära nytt, och se till att man är kvar i arbetslivet. Ska man kunna ha råd att lära sig nytt, då måste också studierna finansieras. och därför vill vi höja åldern för studiemedel.

Läs mer här.