Vår politik

Öppna arbetsmarknaden för fler

 • Startjobb för unga och nyanlända.  Lite lägre lön på första jobbet och enklare regler gör att fler får jobb.
 • Nyanlända ska snabbare få sin utbildning och yrkeserfarenhet validerad.
 • Inför yrkesskola, satsa mer på vuxenutbildning och lärlingsanställningar.
 • Bättre SFI, mer flexibla kurser och kombinera med praktik.
 • Motprestation – t ex att gå på SFI – ska krävas för att få ekonomiskt stöd från samhället.
 • Motverka traditionella könsroller. Begränsa föräldraförsäkringen för nyanlända – och nej till vårdnadsbidrag.

  Integrationen börjar i skolan

 • Nyanlända elever ska få mer tid att nå målen, loven ska kunna användas för extra undervisning. Mer svenska och fokus på vissa väsentliga ämnen. Förläng skolplikten till max 20 år när nyanlända elever behöver det.
 • Minska skolsegregationen. Jämnare fördelning av nyanlända elever mellan skolor. Garantera alla elevers valfrihet med aktivt skolval och gemensamt administrerat kösystem.
 • Särskilda karriärtjänster för lärare i utsatta områden. Fördela resurser utifrån socioekonomiska utmaningar.
 • Förskolan är viktig för barns språkutveckling.

  Inga parallellsamhällen

 • Varje människa har rätt att leva, tro och älska som den vill i Sverige. Ingen ska behöva stå ut med hedersförtryck.
 • Överge inte förorterna. Fler myndigheter och kommunala förvaltningar till utsatta områden.
 • Alla anmälningar av hedersrelaterade brott måste utredas. Inför Lex Fadime: straffskärpning för hedersbrott. Stärk lagarna mot tvångsäktenskap.
 • Pröva alltid utvisning av icke-svenska medborgare som döms för hedersrelaterade brott, grova vålds- och sexualbrott samt hatbrott.
 • Religiösa friskolor hotar integrationen. Stopp för nya religiösa friskolor.
 • Inga bidrag till odemokratiska organisationer.
 • Bekämpa rasism och diskriminering.
 • Bättre samhällsinformation för nyanlända, och språk- och samhällsprov vid ansökan om medborgarskap.

  Bygg mer

 • Bygg mer bostäder och blandade boendeformer. Enklare regler och tillfälliga bygglov behövs för både bostäder, förskolor och skolor.
 • Motverka bostadssegregationen. EBO (Eget boende) ska kunna begränsas eller stoppas i vissa fall.
 • Gör det lättare för privatpersoner att hyra ut till nyanlända. Men motverka trångboddhet, svartkontrakt och försäljning av fiktiva adresser.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Varje människa ska ha en ärlig chans

Vi behöver människor som vill bygga sin framtid här och vara med och göra Sverige bättre. Men låg utbildning, fördomar och stelbenta system stänger dörren i ansiktet på alldeles för många. Nyblivna svenskar som inte får vara med och bidra. Barn som växer upp omgivna av vuxna som ingen frågar efter, och tappar tron på sin egen framtid. Flickor och pojkar som lever i hederns järngrepp. Det vill vi ändra på.

Fler möjligheter, tydliga krav och mindre krångel

Liberalernas program för bättre integration handlar om att välkomna nya svenskar med både möjligheter och tydliga krav. Varje människa ska ha en ärlig chans att komma in i samhället, försörja sig och uppfylla sina drömmar. Därför måste det bli enklare att få sitt första jobb. Vi vill satsa på en skola som ger nyanlända elever en chans att komma ikapp, och mer tid när det behövs. Och det måste bli mindre krångligt att bygga och hyra ut, så att fler får någonstans att bo.

Lika viktigt är det att också ställa krav på alla människor som lever i Sverige: att ta ansvar för sig själv, lära sig svenska språket och ta till sig de värderingar om jämställdhet och frihet som det svenska samhället bygger på.

parallella samhällen

Vi blundar inte för utmaningarna. Vi ser vad som händer när människor inte kommer in i samhället på riktigt: hopplösheten tar över hela stadsdelar och förorter. Ett parallellt samhälle uppstår, där människor lever under förtryck av kriminalitet och hederskultur. Så ska ingen behöva ha det i Sverige.

vi ser möjligheterna

Men vi ser också lösningar och möjligheter. Vi ser människor som rest över halva världen och är ivriga att få starta sina nya liv och försörja sig själva. Vi ser barn som vill läsa ikapp sina förlorade skolår och snabbt lära sig ett nytt språk. Och vi ser pensionärer, föreningar och frivilliga som öppnar dörrar och skapar möten i hela landet. De visar varje dag att integration är möjlig, och gör Sverige rikare.

Fler möjligheter, tydliga krav och mindre krångel. Så får fler en ärlig chans.