Se alla

Lönegapet mellan kvinnor och män

Strukturella löneskillnader mellan män och kvinnor måste upphöra

Den ekonomiska makten är ojämställt fördelad. Vi vill att utbildning och erfarenhet ska synas i lönekuvertet för både kvinnor och män. Men det handlar också om att dela ansvaret för hem och barn. Först då kan lönegapet stängas.

Liberalerna vill:

  • Lika lön för lika arbete ska gälla. Diskrimineringslagstiftningen måste fungera
  • Vi accepterar aldrig att kvinnor diskrimineras och får lägre lön än män för samma arbete
  • Upp med lönerna i kvinnodominerade akademikeryrken som lärare och sjuksköterska
  • Sätt press på kommuner och landsting att få bort den ofrivilliga deltiden

DET HANDLAR OM FRIHET

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor är en del av en struktur där det som är traditionellt manligt värderas högre. Liberal feminism handlar om att förändra detta så att du får samma frihet och möjlighet, vilket kön du än har.

LÖNESKILLNADERNA MÄRKS HELA LIVET

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskar alldeles för sakta. I genomsnitt skiljer det 3,6 miljoner i arbetslivsinkomst mellan en genomsnittlig man och en genomsnittlig kvinna. Det får också genomslag på pensionen – de flesta fattigpensionärer är kvinnor.

KUNSKAP OCH ERFARENHET MÅSTE LÖNA SIG

Vår vision är inte ett samhälle där alla tjänar lika. Vi vill ha lönespridning där både män och kvinnor har en bra löneutveckling genom hela sitt arbetsliv. Lönenivån måste höjas i många kvinnodominerade akademikeryrken, som lärare och sjuksköterska.

BORT MED DELTIDSFÄLLAN

En stor del av lönegapet beror på att kvinnor oftare jobbar deltid. Och många kvinnor jobbar deltid trots att de egentligen skulle vilja ha en heltidsanställning. Vi vill sätta press på kommuner och landsting, där många kvinnor jobbar, att kartlägga den ofrivilliga deltiden och planera för hur den kan minska.

FAMILJEPOLITIK FÖR JÄMSTÄLLDA LÖNER

För en jämställd arbetsmarknad måste det vara jämställt hemma. Vi i Liberalerna är glada över att ha varit med och infört en tredje öronmärkt månad i föräldraförsäkringen. Vi vill ha ett förstatligande av skolan och att den allmänna förskolan ska omfatta fler barn. När papporna tar större ansvar för hemmen, när lärarlönerna höjs och förskolan gör det möjligt för ännu fler föräldrar att kombinera föräldraskap och arbetsliv, kommer lönegapet mellan män och kvinnor att minska.

DELA MER PÅ PENSIONEN

Dagens pensionärer har jobbat sina flesta år på en mansdominerad arbetsmarknad. Det gör att kvinnor oftast har mycket lägre tjänstepension än män. För att öka jämställdheten vill vi att en större andel av pensionen delas vid en skilsmässa, när makarna måste dela upp ekonomin mellan sig.

Ladda hem som PDF